Рођена 1962. у Љубљани, дипломирала 1986. на Филолошком факултету у Београду, где је 1992. магистрирала са темом из области теорије превођења, а 2004. докторирала са темом Систем заменичких речи у српском и словеначком језику. Од 1989. предаје словеначки језик на Филолошком факултету у Београду. У звање доцента изабрана је 2005. године, у звање ванредног професора 2010, а звање редовног професора стекла је 2015. године. Учествовала је на бројним научним скуповима у земљи и иностранству, а у више наврата је била на стручним усавршавањима на Универзитету у Љубљани. Своја стручна интересовања усмерила је пре свега на словеначки језик као страни, преводилачку теорију и праксу, као и на упоредна питања словеначко-српске граматике. Оформила је четворогодишње упоредне студије словеначког језика и културе. У периоду 2006-2010. учествовала је у научно истраживачком пројекту ,,Српска књижевност и језик у јужнословенском контексту”, а од 2010. учествује на пројекту “Стандардни српски језик: синтакса, семантика, прагматика“. Руководилац је билатералног српско-словеначког пројекта „Језик, књижевност и култура као основа интеркултурне комуникације“ и главни уредник часописа Словеника. По позиву је гостовала на више европских универзитета. Добитница је признања за очување словеначког језика и културе у Србији.

др Маја Ђукановић – БИБЛИОГРАФИЈАBorn in Ljubljana in 1962, graduated from the Faculty of Philology in Belgrade in 1986, where she also acquired her Master’s Degree with a thesis in translation theory, and in 2004 she got her PhD degree in the field of comparative Serbian and Slovenian grammar. From 1989 onwards, she has been teaching Slovenian at the Faculty of Philology, University of Belgrade, first as a Teaching Assistant, then from 2005 as an Assistant Professor, then Associate Professor from 2010, and a Full Professor of Slovenian language and culture since 2015. Her professional interest is primarily directed towards Slovenian as a second/foreign language, translation theory and practice, as well as contrastive Slovenian-Serbian grammar.