Рођена 1962. у Љубљани, дипломирала 1986. на Филолошком факултету у Београду, где је 1992. магистрирала са темом из области теорије превођења, а 2004. докторирала са темом Систем заменичких речи у српском и словеначком језику. Од 1989. предаје словеначки језик на Филолошком факултету у Београду. У звање доцента изабрана је 2005. године, у звање ванредног професора 2010, а звање редовног професора стекла је 2015. године. Учествовала је на бројним научним скуповима у земљи и иностранству, а у више наврата је била на стручним усавршавањима на Универзитету у Љубљани. Своја стручна интересовања усмерила је пре свега на словеначки језик као страни, преводилачку теорију и праксу, као и на упоредна питања словеначко-српске граматике. Оформила је четворогодишње упоредне студије словеначког језика и културе. У периоду 2006-2010. учествовала је у научно истраживачком пројекту ,,Српска књижевност и језик у јужнословенском контексту”, а од 2010. учествује на пројекту “Стандардни српски језик: синтакса, семантика, прагматика“. Руководилац је билатералног српско-словеначког пројекта „Језик, књижевност и култура као основа интеркултурне комуникације“ и главни уредник часописа Словеника. По позиву је гостовала на више европских универзитета. Добитница је признања за очување словеначког језика и културе у Србији.

др Маја Ђукановић – БИБЛИОГРАФИЈА