MilicaDinic

Милица Динић Маринковић је асистент за научну област Општа лингвистика, предмет Усвајање првог језика, на Катедри за општу лингвистику Филолошког факултета Универзитета у Београду. Дипломирала је на Катедри за општу лингвистику Филолошког факултета и на истом факултету одбранила докторску дисертацију из области усвајања првог језика и примењене лингвистике. Њена истраживачка интересовања леже у области каснијег језичког развоја, и првенствено се тичу развоја вокабулара, карактеристика језика уџбеника, усвајања фигуративног језика, и развојних процеса у усвајању писаног језика.


Milica Dinić Marinković is a Teaching Assistant in the Department of General Linguistics of the Faculty of Philology, University of Belgrade. She graduated from Department of General Linguistics and got a PhD degree in Philological Sciences. Her research interests are primarily concerned with later language development, vocabulary development, characteristics of textbook language, figurative language acquisition, and written language development.


Милица Динић Маринковић — БИБЛИОГРАФИЈА