Тања Томазин, рођена 17. јуна 1987. у Крању, дипломирала, магистрирала и докторирала из области књижевних наука на Филозофском факултету у Љубљани. Била је дугогодишњи новинар на РТВ Словенија, преводилац и лектор за СКЦ Данило Киш из Љубљане, ангажована је као преводилац Удружења научних и стручних преводилаца Србије, и секретар у Националном савету словеначке националне мањине у Републици Србији. Чланица је Радне групе за увођење словеначког као изборног предмета у српски образовни систем и секретар редакције часописа Словеника: часопис за културу, науку и образовање. Објављује стручне и научне публикације у Словенији и Србији из области језика и књижевности.


Библиографија:
- Postmodernizem v slovenskem in srbskem romanu. Maribor: Mariborski kulturni center, 2018 (у штампи).
- „Postmodernizem in zgodovinskost v srbski književnosti. Dvojni angažma srbskega postmodernizma.“ Ljubljana: Primerjalna književnost. Год. 38, бр. 3 (2015), стр. 139-156.
- „Fama o fami.“ Fama o kolesarjih (Basara, Svetislav). Novo mesto: Goga, 2015, стр. 338–345.
- „МСП и МСП“ – исто али другачије. „Млада проза“ у контексту српске и словеначке постмодерне књижевности.“ Нови Сад: Летопис Матице српске. Год. 48, књ. 115, св. 1 (2015), стр. 671–689.
- „Srbski literarni postmodernizem – želja ali zgodovinsko dejstvo?“ Ljubljana: Jezik in slovstvo. Год. 58, бр. 3 (2013), стр. 21–34.
- „Preigravanje časa in spomina v srbskem literarnem postmodernizmu.“ Čas in spomin, literatura v kontekstu – zbornik. Ljubljana: Filozofski fakultet, 2013, стр. 41–42.
- Primerjalna literarna zgodovina slovenskega in srbskega romana med letoma 1980 in 1995. Докторска дисертација, ментор Ванеса Матајц. Љубљана: Филозофски факултет, 2014.
- Dobrica Ćosić na Slovenskem. Diplomsko delo, ментор Тоне Смолеј. Љубљана: Филозофски факултет, 2010.
- Obravnava tabu tem v sodobni srbski mladinski književnosti. Diplomski seminar, ментор Ванеса Матајц. Љубљана: Филозофски факултет, 2010.