Arapski jezik pripada porodici semitskih jezika, četvrti je u svetu po raširenosti kao maternji jezik, govori se širom Arapskog sveta (286 miliona stanovnika, od kojih 225 miliona kao maternji). Arapskim jezikom se piše barem od 6. veka, i litrugijski je jezik Islama. Zvanični je jezik Ujedinjenih nacija, Arapske lige, Organizacije islamske konferencije i Afričke unije. Tokom srednjeg veka, arapski jezik je bio glavni jezik kulture i nauke, što je dovelo do brojnih arabizama u evropskim jezicima na području filozofije, astronomije, astrologije, matematike, algebre, medicine i drugih nauka.

Leave a Reply