NASTAVA POČINJE OD 7. 10. 2019. PRIJAVA STUDENATA NA PRVOM ČASU

SAVREMENI PERSIJSKI JEZIK P1/P2
PONEDELJAK – 16.45- 18.15/5a , 18.30-20.00/5a

SAVREMENI PERSIJSKI JEZIK P3/P4
UTORAK – 16.45-18.15/5a, 18.30-20.00/5a

SAVREMENI ARAPSKI JEZIK P1/P2
SUBOTA – 11.30–13.00, 13.15–14.45 – 330

SAVREMENI ARAPSKI JEZIK P3/P4
SUBOTA – 15.00–16.30, 16.45-18.15 – 330

SAVREMENI JAPANSKI JEZIK P1/P2
PONEDELJAK – 8.00 – 9.30 – aneks
PETAK – 9.45-11.15 – 5A

SAVREMENI JAPANSKI JEZIK P3/P4
ČETVRTAK – 8.00 – 9.30 – 27
PETAK – 8.00 – 9.30 – aneks

SAVREMENI KOREJSKI JEZIK P1/P2
SREDA – 16.45-18.15/ LEKTORAT NA V SPRATU PORED AMF. V
18.30-20.00/LEKTORAT NA V SPRATU PORED AMF. V

SAVREMENI KOREJSKI JEZIK P3/P4
ČETVRTAK – 16.45-18.15/ LEKTORAT NA V SPRATU PORED AMF. V
18.30-20.00/LEKTORAT NA V SPRATU PORED AMF. V