Биографија:

Рођена у Београду 29. децембра 1976. године.
Године 2001. дипломирала Арапски језик и књижевност на Катедри за оријенталистику Филолошког факултета Универзитета у Београду.
Године 2004. завршила MA in Turkish Studies на Универзитету у Лајдену (Холандија) са тезом History of the Turkish Revolution and Atatürk’s Principles Compulsory Lessons at Four Istanbul Universities: Bilgi, Boğaziçi, Fatih and Istanbul (ментор проф. др Ерик Јан Цирхер/ Zürcher).
На Филолошком факултету ангажована школске 2002/2003. као демонстратор на предметима Арапски језик 1 и 2 и потом на курсу Арапски изборни језик.
Од децембра 2005. године запослена на Филолошком факултету, најпре као асистент-приправник, а након нострификације мастер дипломе као асистент.
Током лета 2006. и 2007. године усавршавала арапски језик у Центру Фаџр у Каиру.
Године 2014. одбранила докторску дисертацију насловљену Музичка терминологија у арапском језику (ментор проф. др Анђелка Митровић). У априлу наредне године изабрана у звање доцента.
Тренутно ангажована на предметима: Морфологија арапског језика, Морфосинтакса арапског језика, Савремени арапски језик, Увод у оријенталистику, Арапски језик – Граматичка терминологија и Основи исламског права.

Библиографија:

  • „Polimorfemske lekseme u značenju muzičkih termina u evropskim jezicima i njihovi ekvivalenti u arapskom“. Анали Филолошког факултета, 26, I (2014): 219- 233.
  • „О статусу музике и музичких инструмената у арапској култури после објаве ислама“. Музикологија, 16 (2014): 155- 172.
  • „Pojedine specifičnosti termina za muzičke instrumente u arapskom jeziku“. У A. Вранеш (ур.), Тематски зборник 1 – Култура: у потрази за новом парадигмом. Београд: Филолошки факултет (2013): 309- 330.
  • „O istoriji arapske muzike“. Анали Филолошког факултета, 25, II (2013): 321- 339.
  • „Међународна конференција Музичке традиције Блиског истока: подсећање на далеку прошлост“. Музикологија, 11 (2011): 293- 296.
  • „The Sixties, Seventies, and the 1980 Coup d’état“. Истоци и утоци – Сећање на Славољуба Ђинђића, Зборник радова Филолошког факултета (2009): 367- 376.