Проф. др Дарко Танасковић (Загреб, 4. 1. 1948), оријенталиста, ред. проф. Филолошког факултета у Београду. Завршио је оријенталну филологију на истом факултету; магистрирао је 1972, а докторирао 1979. године. За доцента је изабран 1980, за ванредног професора 1981, а за редовног 1988. године.

На Филолошком факултету предавао је више предмета на основним студијама – Арапски језик, Турски језик, Увод у оријенталну филологију, Персијску књижевност, а по новом програму, обавезне предмете – Арапску књижевност и Основе исламске цивилизације, као и изборне – Мемоарску прозу код Арапа, Драмску књижевност код Арапа, Савремену књижевност Магреба, Ислам и хришћанство, Исламски фундамантализам и Расколе у исламу (основне и мастер студије), а на последипломским студијама (магистарским и докторским) – Увод у упоредну граматику семитских језика и Књижевну арабистику.

Професор је по позиву на више универзитета у земљи и иностранству. Члан је Европске академије наука и уметности (Academiae Scientiarum et Arttium Europea – Salcburg). Члан је Удружења књижевника Србије, Удружења књижевних преводилаца и српског ПЕН клуба.

Био је амбасадор у Турској и Азербејџану (1995-1999) и при Ватикану и Малтешком витешком реду (2002-2008).

Објавио више од 600 научних и стручних радова из области арабистике, туркологије, иранистике, оријенталистичке компаратистике и исламологије.

др Дарко Танасковић – БИБЛИОГРАФИЈА