Rođena 1985. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završila u Beogradu. Diplomirala Arapski jezik i književnost na Katedri za orijentalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu 2008. godine. Iste godine završila master studije na Filološkom fakultetu. Školske 2010/11. godine upisala doktorske akademske studije na Filološkom fakultetu. Od 2010. do 2014. godine angažovana za izvođenje vežbanja, a od marta 2014. godine zaposlena na Grupi za arapski jezik i književnost Filološkog fakulteta.

Predmeti:

  • Savremeni arapski jezik P-1 (IP, 3 ESPB, 1 semestar)
  • Savremeni arapski jezik P-2 (IP, 3 ESPB, 1 semestar)
  • Savremeni arapski jezik P-3 (IP, 3 ESPB, 1 semestar)
  • Savremeni arapski jezik P-4 (IP, 3 ESPB, 1 semestar)

Bibliografija:

  • Pristupi opisu fonološkog sistema arapskog jezika, u: Anali Filološkog fakulteta 24, sveska II (2012), str. 97-110.