Јелена Бабић рођена је 1985. године у Сомбору. Након завршене Гимназије „Вељко Петровић“ у Сомбору, школске 2004/2005. године, уписује се на Катедру за оријенталистику, Група за арапски језик и књижевност, Филолошког факултета Универзитета у Београду. Након дипломирања 2008. године наставља школовање на дипломским академским студијама – мастер на истом Факултету. Марта 2010. године брани мастер рад под насловом Глаголска реченица стања и њени еквиваленти у српском језику. Школске 2009/2010. уписује се на студијски програм докторских академских студија, модул Језик, смер Наука о језику, на Филолошком факултету у Београду. Од децембра 2010. године запослена је на Групи за арапски језик и књижевност Филолошког факултета и учествује у извођењу вежбања следећих предмета: Савремени арапски језик Г-1, Савремени арапски језик Г-2, Морфологија арапског језика 1, Морфологија арапског језика 2, Фонетика арапског језика, Савремени арапски језик Г-3, Савремени арапски језик Г-4.