Oblasti:

Ekonomska geografija Bliskog istoka


Nataša Milenković (Milenković ) je rođena 1971. u Jagodini. Diplomirala je 1995. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. U periodu od 2000 do 2002. godine radila je kao sekretar Fonda Dijaspore za Maticu. Od 2002. do 2003. godine angažovana je u Narodnoj skupštini Srbije na programu OEBS–a, kao stručno lice za pomoć narodnim poslanicima. 2003. godine na Fakultetu političkih nauka stiče zvanje magistra političkih nauka.


Na Megatrend univerzitetu je zaposlena od 2004. godine kao nastavnik na ekonomsko-političkim geografijama regiona sveta. Nataša Milenković je doktorirala na Geoekonomskom fakultetu Megatrend univerziteta 2007. godine u oblasti Ekonomske geografije regiona sveta. Izabrana je u zvanje vanrednog profesora 2012.


Autor je dva udžbenika i nekoliko naučnih radova u oblasti ekonomske geografije i regionalne ekonomije. Učesnik je na međunarodnim konferencijama u Teheranu – IPIS (Institut za saradnju zemalja Persijskog zaliva), 2008. i u Beogradu, u organizaciji Megatrend univerziteta 2009.


Spisak objavljenih radova