Prof. dr Ljiljana, Radomirova, Marković (rođ. Đurović) – Rođena 5. juna 1953. godine u Beogradu. Redovni profesor i dekan, predsednica Veća doktorskih studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Obrazovanje je stekla na Univerzitetu u Kembridžu (diplomirala na Fakultetu ekonomskih i političkih nauka i Fakutletu orijentalnijh studija, na kome je i magistrirala), i Univerzitetu Ćuo u Tokiju, na kome je doktorirala. Godine 2010. Vlada Japana joj je dodelila Nagradu Ministra spoljnih poslova Japana (Gaimu daiđin šo), za poseban doprinos u razvoju japanologije kao naučne discipline i unapređivanju kulturnih veza između Japana i Srbije. Za četrdeset godina rada na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (od 1976. godine do danas), prof. dr Ljiljana Marković, izvela je preko 500 diplomiranih japanologa, više desetina magistara i mastera japanologije, kao i desetak doktora nauka. Napisala je veliki broj knjiga i naučnih radova, koji osvetljavaju različite aspekte civilizacije Japana i ukazuju na njenu neponovljivu vitalnost.   dr Ljiljana Marković – BIBLIOGRAFIJA