Rođena je u Japanu. Diplomirala je 2010. na Fakultetu za strane jezike Univerziteta za strane studije u Tokiju na Odseku za japanski jezik. Magistrirala je na Univerzitetu za strane studije u Tokiju u septembru 2012, oblast Metodologija nastave japanskog jezika (magistarski rad: „Kolokacije japanskih onomatopjskih reči koje izražavaju pojave ili stanja – strategija učenja bazirana na rečima koji se zajedno pojavljuju“). U periodu januar–septembar 2012. radila je kao nastavnik japanskog jezika u Međunarodnom institutu za jezike FUJI. Od oktobra 2012. zaposlena je na Filološkom fakulteta Univerziteta u Beogradu kao lektor za japanski jezik.