Кинески језик се на Филолошком факултету изучава од 1974. године, када је отворен лекторат, и када је Библиотека Катедре за оријенталистику почела да у посебном фонду сакупља синолошку литературу. Као изборни предмет, кинески језик изучавао се до 1985. године, када је основана Група за кинески језик и књижевност, чиме су омогућене потпуне четворогодишње студије кинеске филологије. Утемељивач кинеских студија на Филолошком факултету био је др Дејан Разић (1935 – 1986), англиста, синолог, јапанолог, књижевни теоретичар и преводилац.

Велики значај у раду Групе има сарадња са Владом НР Кине. На сваке две године, смењују се професори кинеских универзитета, који као гостујући лектори држе наставу на Филолошком факултету. Осим тога, кинеска влада и поједини универзитети из Кине (Zhongguo Renmin Daxue, Beijing Yuyan Wenhua Daxue), у више наврата су Библиотеци за кинеску и јапанску филологију поклањали вредну синолошку литературу. Године 2001. Филолошки факултет је од кинеске владе добио најсавременију компјутеризовану језичку лабораторију, са аудио и DVD системом и сателитском телевизијом за пријем кинеског ТВ програма.

Сваке године, три до пет најбољих студената III и IV године Групе за кинески језик и књижевност добија једногодишњу стипендију кинеске владе за студијски боравак на једном од кинеских универзитета.

Leave a Reply