Predmeti:

Osnovne studije: Kineska književnost 3, Kineska književnost 4 i Kineska književnost 6, Kineski jezik 5, Kineski jezik 6, Prevođenje kineskih tekstova 1, Tumačenje prošlosti u kineskom filmu.

Master studije: Savremena kineska proza, Kineska drama XX veka

Doktorske studije: Ibzen i Kina

Biografija

Mirjana Pavlović (r. 1969), vanredni je profesor na Katedri za orijentalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu.

Diplomirala je 1992. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu. Studijsku godinu 1990/91. kao stipendista vlade N. R. Kine provela je na Pekinškom univerzitetu za jezike i kulturu, gde je pohađala nastavu iz savremenog i klasičnog kineskog jezika, kineske književnosti i kineske istorije. Kao stipendista vlade N.R. Kine, akademski stepen magistra kineske književnosti stekla je na Univerzitetu Fudan, Šangaj, N.R. Kina jula 1996, odbranivši magistarsku tezu pod naslovom „Kineski i zapadni elementi u Cao Juevom dramskom stvaralaštvu“ (曹禺话剧创作中的中西合璧). Oktobra 2009. godine doktorirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu odbranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Uticaji Henrika Ibzena na modernu kinesku dramu“.

Autorka je naučne monografije Moderna kineska drama i Henrik Ibzen (Beograd: Geopoetika, 2014). S Gu Ćing koautorka je udžbenika Kineski jezik III (Beograd: Filološki fakultet i HANBAN, 2006). Objavila je veći broj naučnih radova i prevoda književnih, naučnih i stručnih tekstova. Za prevod s kineskog jezika Su Tongovog romana Binu dobila je nagradu „Miloš Đurić” Udruženja književnih prevodilaca Srbije za najbolje prevedenu prozu u 2006. godini.

Oblasti istraživanja: moderna i savremena kineska književnost, teorija prevođenja, kineski film.