Predmeti:

I godina:

Uvod u kinesko pismo; Uvod u sinologiju; Pregled kineske istorije;

II godina:

Savremeni kineski jezik G3; Savremeni kineski jezik G4; Kineska kultura 1; Chengyu idiomi; Kineska kultura 2;

III godina:

Kineska kultura 3; Kineska kultura 4; Kineski epigrafski zapisi;

IV godina:

Kineska kultura 5; Kineska kultura 6;

Biografija

Radosav Pušić diplomirao je 1985. godine na Grupi za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U periodu od 1981. do 1984. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu fakultativno je pohađao nastavu kineski jezik. Studijske 1985/86 godine specijalizirao je kineski jezik na Beinđinškom jezičkom institutu (danas Fakultat za kineski jezik i kulturu), NR Kina. U periodu od 1986. do 1988. godine specijalizirao starokinesku filosofiju na Nanđinškom univerzitetu, NR Kina. Studijske 1992/93. godine obavio je specijalističko istraživanje višeg ranga iz oblasti starokineske filosofije na Nanđinškom univerzitetu, NR Kina. Akademski stepen magistra filozofskih nauka stekao je marta 1999. godine, na Grupi za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Oktobra 2001. godine odbranio je doktorski rad na temu Filosofske osnove chan budizma i njegov uticaj na kinesku umetnost i postao doktor filozofskih nauka. U okviru postdoktorskih studija, kao gostujući istraživač, u periodu od juna do avgusta 2003. godine boravio je na Nanđinškom i Fudan univerzitetu (Nanđing i Šanghaj), NR Kina.

U periodu od 1989. do 1990. godine radio je kao predavač kineskog jezika na Institutu za strane jezike, Beograd. Od 1993. do 1996. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu fakultativno je držao kurs Uvod u starokinesku filosofiju. Aprila 1998. kao asistent-pripravnik primljen je za predmet Osnovi kineske civilizacije na Katedri za orijentalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Za isti predmet izabran je za asistenta 2000, a marta 2002. godine izabran je za docenta. U periodu od 14. do 20. decembra 2005. godine kao gostujući nastavnik održao je dva predavanja na Univerzitetu u Ljubljani. Od maja 2007. radi kao vanredni profesor za užu naučnu oblast Sinologija, za predmete: Osnovi kineske civilizacije i Uvod u sinologiju, a od juna 2012. godine izabran je za redovnog profesora za užu naučnu oblast Sinologija, predmet Uvod u sinologiju.

Avgusta 2006. godine izabran je za direktora Instituta Konfucije u Beogradu. Od oktobra 2006. do decembra 2009. bio je upravnik Katedre za orijentalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Oktobra 2006. izabran je za predsednika Komisije za doktorske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, a marta 2007. imenovan je za koordinatora Univerziteta u Beogradu u međunarodnoj saradnji sa NR Kinom.

Bavi se naučnim radom i prevođenjem književnih i naučnih tekstova. Juna 2002. godine osvojio je treću nagradu na međunarodnom konkursu Beiđing i ja. Februara 2009. g. u Harbinu, NR Kina učestvovao je na međunarodnoj konferenciji posvećenoj ulozi sporta u razvoju Univerziteta i Univerzijadi. Novembra 2009. godine učestvuje na Drugom međunarodnom skupu sinologa u Beiđingu; juna 2010. godine u Nišu na XVII internacionalnoj konferenciji JUNIR; juna 2011. godine u Sofiji, Bugarska, na Međunarodnoj konferenciji „Put svile“; decembra 2011. godine u Tainanu, Tajvan-Kina, na međunarodnoj konferenciji „O Bo Jangu“; novembra 2012. godine učestvuje na Trećem međunarodnom skupu sinologa u Beiđingu; novembra 2012. godine učestvuje na Drugoj sinološkoj konferenciji u organizaciji Instituta Konfucije u Beogradu, “Promocija kineskog jezika i kulture”, i marta 2013. godine na međunarodnom skupu na Filološkom fakultetu,“Kultura u porazi za novom paradigmom”. Od 17-18. oktobra 2013. godine, učestvovao je sa referatom na međunarodnom skupu u Beiđingu Odnosi NR Kine i ističnoevropskih zemalja, koji je organizovao Univerzitet za strane jezike u Beiđingu.

Od 1996. g. član je Društva za istraživanje kineskih arheoloških iskopina sa središtem u Tokiju, Japan. Od 2004. član je Međunarodnog udruženja za izučavanje kineskog jezika sa sedištem u Beiđingu, NR Kina. Od 2008. g. član je uređivačkog odbora časopisa „Chinese Journal of European Languages and Cultures“, Beiđing, NR Kina. Član je Udruženja književnih prevodilaca Srbije (jun 1993) i Estetičkog društva Srbije (jun 1995).

Oblasti istraživanja:

kineska filozofija, kineska religija, kineska istorija, kineska umetnost, kineski jezik, kineska književnost

Bibliografija od 2008-2013

Međunarodni skupovi i naučni referati

 • 2008, septembar Međunarodni skup «Language, literatura, culture, identity», Filološki fakultet u Beogradu; referat «Pictograph mei and concept of beutiful in the philosophy of ancient China»
 • 2008, novembar Međunarodni skup Modern China and Its Tradition održan u Beogradu, Srbija, novembar 2008. godine; referat Zhongguo he Xifang: Shangdi, ai ji qita /Kina i Zapad: bog, ljubav i ostalo/
 • 2009, novembar, referat sa Drugog međunarodnog skupa sinologa održanog u Beiđingu, NR Kina , Wenhua dui fazhan Kongzi xueyuan he Hanyu jiaoxue de zuoyong /Uloga kulture u razvoju Instituta Konfucije i učenju kineskog jezika/
 • 2010, 25-26 jun XVII godišnja internacionalna konferencija JUNIR, Niš; referat Kineske planine: obično ili posvećeno mesto (Chinese mountains: Secret or Ordinary place)
 • 2011, 3-4 jun, međunarodni skup: The Silk Road, održan u Sofiji, Bugarska; referat: Sichou zhi lu: shejie wenming jiaorong de yaochong: /Put svile: raskrsnica susretanja civilizacija /
 • 2012, 3-5. novembar, Treći međunarodni skup sinologa”Sinologija i svet danas”, Beijing, Kina, referat: Wenming de duihua: wenhua, shenfen he zhengzhi
 • 2012, 22-25. novembar, međunarodni skup “Promotion of Chinese language and culture”, Institut Konfucije u Beogeadu, Beograd, referat.
 • 2013, 18-19. mart, međunarodni skup, Filološki fakultet: “Kultura u porazi za novom paradigmom”, referat.
 • 2013, 17-18. oktobar, međunarodni skup, Univerzitet za strane jezike u Beiđingu Odnosi NR Kine i ističnoevropskih zemalja, referat

Studije

 • Kinesko srpski odnosi (odrednica), u: Enciklopedija srpskog naroda, Beograd, Zavod za udžbenike, 2008, str.497
 • Jezik kao smisao i besmisao puta: delo Milorada Pavića u NR Kini, Letopis matice srpske jul-avgust 2009, Novi Sad, str. 119-128
 • Put islama u Kini, u zborniku Istoci i utoci: sećanje na Slavoljuba Đinđića, Filološki fakultet, Beograd, 2009, str.117-228
 • Pictograph mei and concept of beutiful in the philosophy of ancient China, u zborniku Language, literatura, culture, identity, Faculty of Philology, University of Belgrade, Belgrade, 2009, p. 301-307
 • Kina i Zapad: bog, ljubav i ostalo, u zborniku Moderna Kina i njena tradicija, Beograd, 2009, str. 165-173
 • Vreme upisano u slikama, Almanah Instituta Konfucije I II, Filološki fakultet u Beogradu, Institut Konfucije, Beograd, 2010, str.140-146 Budistički hram u Beogradu, Almanah Instituta Konfucije I II, Filološki fakultet u Beogradu, Institut Konfucije, Beograd, 2010, str.160-170
 • Rezanciz kineskog neolita, Almanah Instituta Konfucije III IV, Filološki fakultet u Beogradu, Institut Konfucije, Beograd, 2011, str.261-264
 • Budizam od Indije do Kine: filozofija ili religija, Religije u svetu, Novi Sad, Leskovac, 2011, str. 49-64
 • Daoizam i konfucijanizam: dve kineske priče, Religije u svetu, Novi Sad, Leskovac, 2011, str. 113-125
 • Mitske slike stare Kine, Teme, Niš, 2011, str.959-968.
 • Ključevi kulturne riznice naroda, Sava Vladislavić, Tajna informacija o snazi i stanju kineske države, Moskva 1731, Radio Televizija Srbije, Beograd, 2011, str.17-19.
 • Tajanstvena žena, Anali Filološkog fakulteta, Filološki fakultet, 2011, str.
 • Ruska emigracija u Šangaju: 1917-1949, Amanah Instituta Konfucije u Beogradu VII VIII, Filološki fakultet u Beogradu, 2013, str. 224-239
 • Da li je crna boja boja: kineski ugao, Anali Filološkog fakulteta, 2013.
 • Mei: gulao de zhongguo jingyan, Shijie hanxue, No 11, 2013, str.173-176

Knjige

 • Vreme upisano u slikama, Plato, Beograd, 2011, str 1-238.
 • Ptica u Suncu, Čigoja, Beograd, 2012, str. 9-232
 • Dao ljubavi: oblaci i kiša, Čigoja, Beograd, 2013, str.1-184

Priređena i uređena izdanja

 • Moderna Kina i njena tradicija, Filološki fakultet u Beogradu, Institut Konfucije, Beograd, 2009, str. 5-530
 • Almanah Instituta Konfucije I-II, Filološki fakultet u Beogradu, Institut Konfucije, Beograd, 2010, str.7-252
 • Almanah Instituta Konfucije III-IV, Filološki fakultet u Beogradu, Institut Konfucije, Beograd, 2011, str. 7-269
 • Almanah Instituta Konfucije V-VI, Filološki fakultet u Beogradu, Institut Konfucije, Beograd, 2012, str. 7-272
 • Almanah Instituta Konfucije VII-VIII, Filološki fakultet u Beogradu, Institut Konfucije, Beograd, 2013, str. 7-239

Članstvo u uređivačkom odboru

 • od 2008. godine član uređivačkog odbora časopisa Chinese Journal of European Languages and Cultures, Beđing, NR Kina.
 • od 2008. godine postao glavni urednik časopisa: Almanah Instituta Konfucije, Filološki fakultet u Beogradu, Institut Konfucije, R.Srbija