Predmeti

Savremeni kineski jezik G-1, Savremeni kineski jezik G-2, Chengyu-kineski idiomi


Biografija

Sara Komosar rođena je 1986. godine u Beogradu. Nakon završene Filološke gimnazije u Beogradu upisuje osnovne studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra za orijentalistiku, Grupa za kineski jezik i književnost. Zvanje diplomiranog filologa stekla je 2010. godine. Od 2008. do 2009. godine, kao stipendista vlade Narodne Republike Kine, pohađala je studije za usavršavanje kineskog jezika u trajanju od godinu dana na Univerzitetu za jezik i kulturu u Pekingu, NR Kina. U 2012. godini završila master studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, Katedra za orijentalistiku, Grupa za kineski jezik, književnost i kulturu, odbranivši tezu Chengyu idiomi koji sadrže brojeve u kineskom jeziku–strukturna analiza. U cilju daljeg profesionalnog i ličnog usavršavanja, u novembru 2012. godine upisala je doktorske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu. Od 2010. do 2016. godine bila je angažovana na mestu sekretara Instituta Konfucije u Beogradu, koje je pored svakodnevnih radnih zadataka obuhvatao i aktivno učestvovanje u nastavi kineskog jezika za učenike srednjih škola i odrasle polaznike. Učestvovala je u organizaciji brojnih obrazovnih i kulturnih aktivnosti Instituta Konfucije u Beogradu, kao i u različitim projektima, sajmovima i aktivnostima koje promovišu kineski jezik i kulturu. Od 2013. godine angažovana je kao doktorand na Grupi za kineski jezik, književnost i kulturu na predmetima: Chengyu idiomi i Kineski jezik 1. Novembra 2016. godine izabrana je kao saradnik u nastavi-asistent, na Grupi za kineski jezik, književnost i kulturu.


Bibliografija


Naučni radovi:

 • Chengyu idiomi koji sadrže brojeve u kineskom jeziku–strukturna analiza, Almanah Instituta Konfucije, Filološki fakultet, Beograd: 2013, str. 175-190.
 • Kina dvadesetog veka: Mo Jen ‒ Velika nedra i široka bedra, Beogradski književni časopis, Književno društvo Hiperboreja, Beograd: 2013, str. 127-132.
 • Tri boje Kine: crvena, bela, žuta, Almanah Instituta Konfucije, Filološki fakultet, Beograd: 2014, str. 277-288.
 • Pregled kontrastivnih proučavanja kineskog jezika sa osvrtom na istraživanja u Srbiji, (Đin Sjaolei, Sara Komosar), Biseri sa zrncima pirinča: Zbornik radova povodom 40 godina sinologije, Filološki fakultet, Beograd: 2015, str. 103-140.

Referati sa međunarodnih skupova:

 • Analiza metafore za crvenu boju u kineskom i srpskom jeziku, 2012. godina: Promocija kineskog jezika i kulture, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Institut Konfucije u Beogradu
 • Upotreba izraza za žutu boju u kineskom i srpskom jeziku, 2013. godina: Kultura u potrazi za novom paradigmom, Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Prevodi:

 • Dung Ćidžang, Kaleidoskop (董启章:万花筒). Beogradski književni časopis, Književno društvo Hiperboreja, Beograd: 2014, str. 93-104

Seminari:

 • 2012. godina: Nastavni materijal za učenje kineskog jezika: Hanban/Glavna Uprava Instituta Konfucije i Univerzitet u Pekingu, NR Kina.
 • 2013. godina: Letnja škola Dinastija Tang, ELTE Univerzitet, Budimpešta, Mađarska.
 • 2014. godina: Prvi seminar za nastavnike kineskog jezika u Srbiji, Institut Konfucije u Beogradu.
 • 2015. godina: Letnja škola Tradicionalna Kina, Državni Univerzitet u Sankt Peterburgu, Sankt Peterburg, Rusija.

Naučni projekti:

 • 2014. godina: Pregled kontrastivnih proučavanja kineskog jezika sa osvrtom na istraživanja u Srbiji (sa Đin Sjaolei), Institut Konfucije u Beogradu.