Predmeti:

Savremeni kineski jezik G-5 i Savremeni kineski jezik G-6

Osnovne studije upisala je 2000. godine na Katedri za engleski jezik Fakulteta za zapadne jezike Univerziteta u harbinu, N. R. Kina, gde je diplomirala 2004. godine. Godine 2007. stekla je zvanje magistra engleskog jezika na Univerzitetu u Kanberi, Australija. Od 2004. godine radi kao nastavnik engleskog jezika na Fakultetu za slavistiku Univerziteta u Harbinu. Oblasti istraživanja: engleski jezik, psiholingvistika, slovenska kultura.