Предмети:

Основне студије:

 • Турски фолклор
 • Турски језик 3, Турски језик 4
 • Савремени турски језик Г 3, Савремени турски језик Г 4
 • Савремени турски језик П 3, Савремени турски језик П 4
 • Савремене тенденције у турској уметности
 • Контрастивна анализа турског и српског језика 1, Контрастивна анализа турског и српског језика 2, Контрастивна анализа турског и српског језика 3, Контрастивна анализа турског и српског језика 4

Мастер студије:

 • Традиционална и савремена турска уметност
 • Дијалектологија турског језика

Докторске студије:

 • Културолошко-лингвистички аспекти турске ономастике

Биографија:

Рођена 21. 08. 1960. у Београду. Основну школу и гимназију завршила у Београду. Дипломирала на Филолошком факултету Универзитета у Скопљу, на Групи за турски језик и књижевност. После краће ангажованости на дешифровању османских рукописа у Архиву Македоније, запошљава се у амбасади Републике Турске у Београду, на преводилачким пословима (1986-1997). Почетком 1999. године, започиње академску каријеру на Филолошком факултету у Београду. На групи за науку о језику 2000. године одбранила магистарску тезу под називом Синтаксичке функције партиципа на –dık i – (y)acak у турском језику и њихови еквиваленти у српском језику. Од 1987. године активни је члан Удружења научних и стручних преводилаца Србије. Ангажована је за консекутивно и симултано превођење на највишем нивоу, као и на пословима лектуре превода. Дугогодишњи је судски преводилац за турски језик. Бави се књижевним превођењем, посебно превођењем приповедака и поезије. Одбранила докторску дисертацију под називом Природа и функције постпозиција у турском језику. Добитник је награде за оријенталистику „Др Иван Шоп“ за 2010. годину.


Селективна библиографија:

 1. Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu Romanındaki Şahıslar, Sesler, Üsküp, Şubat 1986, sayı 203, 91-102
 2. Çeviride Transformasyon, Sesler, Üsküp, Kasım 1986, sayı 210, 94-98
 3. Aziz Nesin: Narod se budi, Erdal Oz: Golub u: Mesečina nad poljem duhova, (priredila: Nadežda Obradović), Prosveta, Beograd, 2000, 405-422
 4. Turgaj Fišekči: Angažovano i postmoderno, Danas, 3-4. novembar 2001, br.1497-1498, XVIII (prevod i komentari)
 5. Savremena turska pripovetka, Latinica kao zvanično pismo, Danas, 12-13. januar 2002, br.1567-1568, XVIII
 6. Savremena turska poezija, Sent, Novi Pazar, april 2002, br.2, 14-15
 7. Savremena turska poezija, Sent, Novi Pazar, april 2002, br.2, 15-16 (prevod tri pesme sa turskog, sa beleškom o piscima)
 8. Proparticipi u funkciji proširenih priloških odredaba i umetnutih članova u turskoj rečenici i njihovi ekvivalenti u srpskom jeziku, Prevodilac, Beograd, januar- jun 2002, br.1-2 (48), 9-31
 9. Orhan Pamuk: Bela Tvrđava, Geopoetika, Beograd 2002, Prevodilac, Beograd, jul-decembar 2003, br. 3-4 (51), str. 65-76 (osvrt na prevod)
 10. Турска прича, избор и превод Ксенија Голубовић-Брејк, Нолит, Београд, 2004, 242 стр. 21 цм
 11. Ljilja Ilić: Mehmedovica, Mehmeds Gemahlin, Novi Sad, 2004 (drugo izdanje), 66-69 (prevod pripovetke sa srpskog na turski)
 12. Orhan Pamuk: Novi Život, Beograd, Geopoetika, 2004, Prevodilac, Beograd, januar-jun 2005, br. 1-2 (53), 75-83 (kritika)
 13. Инџи Арал: Фуат пашин-сокак, Књижевни лист, 1. април 2006, бр. 44, стр.19. (превод приповетке са турског са белешком о писцу)
 14. Турски језик у свакодневној комуникацији (приказ књиге: Мирјана Теодосијевић: Турски језик у свакодневној комуникацији, Београд 2004, 329 стр), Српски језик, број 10/1-2, година X, Београд 2005, 875-878.
 15. Орхан Памук: Памћење смо изгубили у биоскопу, Књижевни лист, 1. децембар 2006, бр. 52, стр. 19. (превод одломка из романа “Црна књига” са белешком)
 16. Из савремене турске поезије, Орхан Вели Каник: Купујем старо; Мелих Џевдет Андај: Постао сам дрво, Лоза; Илхан Берк: Лепа реко, Нигари; Тугрул Тањол: Нестало је магије, Књижевни лист, 1.новембар 2007. бр. 63, стр. 13. (превод поезије са белешком о ауторима)
 17. Proparticipi- ključ turske sintakse, Zadužbina Andrejević (monografija, biblioteka Educatio, drugo izdanje) Beograd, decembar 2007, 102 str. 24 cm
 18. Turske postpozicije- »reči bez značenja«, Zadužbina Andrejević (monografija, biblioteka Posebna izdanja) Beograd, decembar 2007, 153 str. 24 cm
 19. Izbor poslovnih termina (srpsko-turski), Prevodilac, Beograd, jul-decembar 2008, broj 3-4 (60), 107-124 (glosar)
 20. Audio kurs turskog jezika  elektronski optički disk, Znanje izdanje, Beograd, 2008, 96 str. 21 cm
 21. Азиз Несин: Одакле се знамо, Летопис Матице српске, април 2009, бр. 185, књ. 483, св.4, стр.643 (превод приповетке са турског са белешком о писцу)
 22. Омер Сејфетин: Кавијар, Књижевни лист, 1. мај-1. јул 2009, бр. 81-83, стр.23 (превод приповетке са турског са белешком о писцу)
 23. Српско-турски речник (приказ речника: Мирјана Теодосијевић: Српско-турски речник, Београд 2007, 166 стр), Српски језик, број 14/1-2, година XIV, Београд 2009, 751-753.
 24. Türkçe’nin Sırp Dilinde Kullanılan Soyadları Üzerindeki Etkisi, Uluslararası “Türkçe’nin Balkan Dilleri Üzerine Etkisi” Sempozyumu Bildirileri, 29 Mayıs 2009, Üsküp, s. 83-93. (referat na Međunarodnom simpozijumu „Uticaj turskog na balkanske jezike“, Skoplje, pod nazivom „Uticaj turskog na prezimena u srpskom jeziku“)
 25. Turski ćilimi, Tkanje sa trajnom porukom, Ekonomist magazin, dodatak “Geografija”, 25.9-1.10.2009, br. 488, str. 11
 26. Enes Tuna/Sanita Lisica: Tursko-srpski, srpsko-turski rečnik, Jasen, Beograd, 2005., Prevodilac, Beograd, jul-decembar 2009, broj 3-4 (62), 49-56 (kritika)
 27. Азиз Несин: Зашто се чеше господин Рифат?, Књижевни лист, 1. март -1. април 2010, бр. 90-91, стр. 23 (превод приповетке са турског са белешком о писцу)
 28. Neke morfološko-semantičke karakteristike turskih glagola, Srpski jezik, 2010, vol. 15, br. 1-2, str. 691-702.
 29. Специфичност турске антропонимије као израз узајамног деловања језика и културе, Научни састанак слависта у Вукове дане 9-12. IX 2009, Језик и култура, Београд 2010. 39/1, стр. 305-318.
 30. Савремена турска приповетка на српском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане 8-11. IX 2010, Српска књижевност и европска књижевност, Београд, 2011. 40/2, стр. 591-605.
 31. Dujgu Asena: Džandan ili kolač s jabukama, Pro Femina, god. X, 53, 2010, str. 176-186 (prevod pripovetke sa turskog jezika)
 32. Turska ženska književnost, Pro Femina, god. X, 53, 2010, str. 187-191
 33. Ахмет Хамди Танпинар: Истанбул (Пет градова), Књижевни лист, 1. септембар – 1. октобар 2011, бр. 101, стр. 24 (превод одломка са турског и белешка о писцу)
 34. Kontrastiranje turskog i srpskog jezika, Kolor Pres, (monografija) Lapovo, 2011, 201 str. 24 cm
 35. Традиција турског луткарског позоришта и страни утицаји, Анали Филолошког факултета, Књига XXIII, Свеска I посвећена Ратку Нешковићу, Београд 2011, 365-379.
 36. Çağdaş Türk Edebiyatından Sırpçaya Yapılan Çevirilerin Değerlendirilmesi Üzerine, Türk Dili, Şubat 2012, sayı 722, cilt CII, s. 123-128.
 37. Sırbistan’da Osmanlı Konut Mimarisi İzleri ve Örnekleri (Примери утицаја османлијске архитектуре у Србији), Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2011, Sayı: 19, İstanbul, 2012, str. 1-28.
 38. Sırp Yazarı Stevan Sremats ve Nasreddin Hoca, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, XII/2 (Kış 2012), s.441-451.