Група за француски језик и књижевност


Добро дошли на странице Групе за француски језик и књижевност!

Група за француски језик и књижевност (студијска група 14) организациона је јединица у саставу Катедре за романистику. Она окупља наставнике и сараднике који обављају научноистраживачки рад и изводе наставу из области француског језика и лингвистике, француске и осталих франкофонских књижевности и култура, превођења с француског на српски језик и обратно, као и методике наставе француског језика.

Настава на Групи за француски језик и књижевност организује се на сва три степена студија. У питању су:
На основним академским студијама настава се изводи, у целокупном обиму од 240 ЕСПБ, према профилу Француски језик, књижевност, култура у склопу студијског програма Језик, књижевност, култура. Предмете овог профила могу слушати и полагати као изборне и студенти који су се уписали на друге студијске профиле студијског програма Језик, књижевност, култура.

Основне академске студије на профилу Француски језик, књижевност, култура отворене су за све студенте, без обзира на то јесу ли или нису у претходном образовном циклусу похађали наставу француског језика. О могућностима уписа на овај профил више информација налази се на страници УПИС.

Административно особље


Контакт

Додатне информације о студијском профилу Француски језик, књижевност, култура, као и научноистраживачком и наставном раду Групе за француски језик и књижевност могу се добити од секретара Катедре за романистику радним данима од 11 до 13 сати у зборници Катедре за романистику (приземље, лево од главног улаза на Филолошки факултет) или електронском поштом на адресу: romanistika@fil.bg.ac.rs.

Au plaisir de vous voir…

Leave a Reply