I семестарТип предметаЕСПБ
Увод у француску културу 1АО3
Француска књижевност 1НС3
Морфосинтакса и фонетика француског језика 1НС6
Латински језик 1СА3
Савремени француски језик Г-1СА6
Изборна група АО1АО3
Изборна група ТМ1ТМ6
Укупно ЕСПБ30
II семестарТип предметаЕСПБ
Увод у француску културу 2АО3
Француска књижевност 2НС3
Морфосинтакса и фонетика француског језика 2НС6
Латински језик 2СА3
Савремени француски језик Г-2СА6
Изборна група АО2АО3
Изборна група ТМ2ТМ6
Укупно ЕСПБ30
III семестарТип предметаЕСПБ
Синтакса глагола у француском језику 1ТМ3
Француска књижевност 3НС6
Лексикологија и семантика француског језика 1НС3
Латински језик 3СА3
Савремени француски језик Г-3СА6
Изборна група AO3АО6
Изборна група ТМ3ТМ3
Укупно ЕСПБ30
IV семестарТип предметаЕСПБ
Синтакса глагола у француском језику 2ТМ3
Француска књижевност 4НС6
Лексикологија и семантика француског језика 2НС3
Латински језик 4СА3
Савремени француски језик Г-4СА6
Изборна група AO4AO6
Изборна група ТМ4ТМ3
Укупно ЕСПБ30
V семестарТип предметаЕСПБ
Историја француског језика 1ТМ3
Тумачење француског књижевног текста 1ТМ3
Француска књижевност 5НС3
Синтакса и семантика француских глаголских времена 1НС6
Савремени француски језик Г-5СА6
Изборна група АО5АО3
Изборна група СА5СА3
Укупно ЕСПБ30
VI семестарТип предметаЕСПБ
Историја француског језика 2ТМ3
Тумачење француског књижевног текста 2ТМ3
Француска књижевност 6НС6
Синтакса и семантика француских глаголских времена 2НС6
Савремени француски језик Г-6СА6
Изборна група АО6АО3
Изборна група СА6СА3
Укупно ЕСПБ30
VII семестарТип предметаЕСПБ
Франкофона књижевност 1ТМ3
Тумачење француског књижевног текста 3ТМ3
Француска књижевност 7НС6
Синтакса реченице у француском језику 1НС6
Методика наставе француског језика 1СА3
Савремени француски језик Г-7СА6
Изборна група АО7АО3
Укупно ЕСПБ30
VIII семестарТип предметаЕСПБ
Франкофона књижевност 2ТМ3
Тумачење француског књижевног текста 4ТМ3
Француска књижевност 8НС6
Синтакса реченице у француском језику 2НС6
Методика наставе француског језика 2СА3
Савремени француски језик Г-8СА6
Изборна група АО8АО3
Укупно ЕСПБ30

Leave a Reply