кабинет -консултације: -
телефон: 011/2638-716

Др Татјана Шотра – Катунарић

ванредни професор

romanistika@fil.bg.ac.rs

кабинет 21 телефон: 011/2638-716

Мр Милка Павковић

библиотекар

biblioteka.romanistika@fil.bg.ac.rs