Консултације : уторком у 11:00
Контакт: 011/2638-716
Aдреса: ајо@eunet.rs

Образовање:

 • дипломирала на Катедри за француски језик и књижевност Филолошког факултета Универзитета у Београду 1979. године с просечном оценом 9,5;
 • напоредо пратила предавања на Катедри за општу књижевност са теоријом књижевности;
 • стручни боравак на последипломским студијама 1982/83 на факултету Париз VIII;
 • титулу магистра филолошких наука у области примењне лингвистике на Филолошком факултету стиче одбраном рада насловљеног „Метафора у савременој француској лингвистици“;
 • предала докторску тезу под насловом „Граматичко-стилски аспекти преводâ Прустовог дела У потрази за изгубљеним временом на српском и хрватском говорном подручју“.

Професионалне aктивности:

 • објављује књижевне текстове, преводе, критичке и теоријске анализе из области књижевности и филма (1979-1985)
 • члан Удружења књижевних преводилаца Србије од 1985. године; више од тридесет објављених књига превода (међу преведеним ауторима су Клод Симон, Мишел Фуко, Жил Делез, Октав Мирбо, Цветан Тодоров, Мишел Турније, Анри Бергсон, Марк Оже, Раул Жирарде, Пол Вирилио, Анри Ажел, Паскал Боницер, Хорхе Семпрун, Ана Гавалда, Бифон, Дени Тилинак, Мари Дарјесек, Олемп де Гуж)
 • области у којима има највећи број преводних јединица су филозофија, антропологија, политичка теорија, естетика, теорија филма, теорија књижевности, теорија поезије (часопис Поезија за 2008. и 2009.)
 • ради 1984-1986 као предавач француског језика у Центру за стране језике Коларчевог универзитета
 • радове из области стилистике, с посебним фокусом на метафори, објављује у стручним часописима (Живи језици, Токови у савременој романистици), у политичким гласилима (Студент, Видици, Република) и као предговоре за књижевна дела писаца које преводи (Клод Симон, Ана Гавалда)
 • ангажована као симултани преводилац (1984-1987) при југословенској организацији за радиодифузију у оквиру европске радиодифузне уније (UER)
 • ангажована као консекутивни преводилац француском министру културе Жаку Лангу у време антимилошевићевских протеста поводом изборне крађе гласова у зиму 1996. године
 • од фебруара 1989. предавач на Филолошком факултету у Београду у звању лектора и вишег лектора за француски језик на Катедри за француски језик и књижевност
 • ангажована је као један од сталних преводилаца с француског језика Библиотеке ХХ век Ивана Чоловића (област историје политичких идеја, социологије, етнологије савремености и антропологије)
 • преводи (2000-2002) француски месечник за савремену политику Монд дипломатик на српски језик
 • сарађује као преводилац с Трећим програмом Радио-Београда
 • предавач у Удружењу научних и стручних преводилаца (2005-2011) на курсу из области терминологије везане за друштвена и политичка уређења
 • у Амбасади Републике Француске држи од 2010. до 2012. године курсеве српског језика
 • у организацији Европског центра за књижевно превођење, на позив директорке белгијског преводилачког центра, држи 2010. године у Сарајеву радионицу из књижевног превођења за стручно усавршавање професионалних преводилаца
 • марта 2012. похађа у Стразбуру тренинг за мастер студије из превођења у организацији Темпус канцеларије ради припреме за организовање Joint Degree Mastera из усменог и писменог превођења на Филолошким факултетима у Србији (Београд, Нови Сад, Крагујевац).
 • новембра 2012. похађа у Грацу тренинг за мастер студије из превођења у организацији Темпус канцеларије ради припреме за организовање Joint Degree Mastera из усменог и писменог превођења на Филолошким факултетима у Србији.

Боравци у иностранству:

 • стипендиста владе Републике Француске (1982/83)
 • преводилачке стипендије Министарства културе Републике Француске у Међународном центру за књижевно превођење у Арлу (1998, 2002, 2009).

Области интересовања:

 • теорија превођења
 • преводна компаратистика
 • стилистика
 • компаративна стилистика
 • фразеологија
 • преводилачка пракса
 • преводилачке радионице

Стручно-педагошки рад:

 • на предмету Савремени француски Г1 језик (трећа година основних студија) ради вежбе из превођења са француског језика савремених писаца 19, 20. и 21. века (књижевно превођење)
 • на предмету Савремени француски језик (трећа година студија) ради вежбе из специјализованог превођења (политика, економија, култура, имиграциона и социјална проблематика Француске данас)
 • на предмету Савремени француски језик (четврта година студија) ради вежбе из превођења савремених француских књижевно-критичких текстова
 • на предмету Савремени француски језик (четврта година студија) ради вежбе из специјализованог превођења (текстови с темама изборне кампање и организације политичког живота у Француској, становања и социјалних додатака, положаја и бенефиција страних студената у Француској, изборног и представничког система, уметничких изложби, медицинских открића, ревалоризације села, итд)
 • организовала радионицу за књижевно превођење са госпођом Паскал Делпеш (мај 2010, ретроверзија њеног превода једне од приповедака Данила Киша), као и радионицу током академске 2006/2007 године када су преведене и објављене приповетке савременог канадског писца Жила Пелрена (Две тачке на I, Сlio, 2007)
 • организовала током школске 2012/2013 године радионицу за писано превођење (студенти треће и четврте године основних студија француског језика Филолошког факултета у Београду) са три специјалистичке гране: превођење за сајт са српског на француски језик (сајт о смртној казни), превођење есејистике (Мирча Елијаде, Аспекти мита) и превођење драмских текстова (француских и канадских аутора).

Рад у стручним удружењима и жиријима:

 • активни члан Удружења књижевних преводилаца Србије и сарадник у часопису за преводну књижевност Мостови који издаје ово Удружење
 • као члан Удружења књижевних преводилаца Србије, у више наврата била члан разних жирија за доделу преводилачких награда (жирирање за награду „Милош Ђурић“ 2001. и 2004. године, за награду „Радоје Татић“ 2008. године)
 • учешће на књижевној манифестацији „Молијерови дани“ септембра 2010. у организацији Француског института у Београду, којој су присуствовале две француске ауторке чије су књиге објављене у преводу Ане А. Јовановић (Карол Мартинез, Женско завештање и Мари Дарјесек, Беба).

Награде и признања:

 • награда „Милош Ђурић“ за најбољи превод из области есејистике Удружења књижевних преводилаца Србије за 1997. за књигу Надзирати и кажњавати француског филозофа Мишела Фукоа
 • награда „Александар И. Спасић“ истоименог фонда при Удружењу књижевних преводилаца Србије за најбољи превод из области есејистике за 2009. за књигу Естетика фотографије француског филозофа и професора естетике Франсоа Сулажа
 • признање уредника Ивана Чоловића октобра 2011. за вишегодишњи плодан преводилачки допринос и сарадњу у оквиру Библиотеке ХХ век, а поводом објављивања 200. књиге ове библиотеке

Списак објављених превода

Селективни списак преведених књига:

 1. Mишел Фуко, Надзирати и кажњавати, Просвета, 1997. (награда УКПС за есејистику 1997)
 2. Kлод Симон, Званична посета, Дечје новине, 1991.
 3. Раул Жирарде, Политички митови и митологије, ХХ век, 2000.
 4. Паскал Боницер, Сликарство и филм, Институт за филм, 1998.
 5. Хорхе Семпрун, Федерико Санчес се опрашта, Б92, 1999.
 6. Роже Перон, Историја психоанализе, Плато и ХХ век, 1997.
 7. Марк Оже, Прилог антропологији савремених светова, ХХ век, 2005.
 8. Ролан Жакар, Фројд, Плато и ХХ век, 2000.
 9. Mишел Фуко, Историја сексуалности II, Просвета, 1988.
 10. Mарк Абелес, Антропологија државе, ХХ век, 2001.
 11. Франсоа Сулаж, Естетика фотографије, Културни центар Београда, 2008. (награда за превођење есејистике „Aлександар И. Спасић“ за 2009)
 12. Пјер Албер, Историја штампе, Плато и ХХ век, 1998.
 13. Ана Гавалда, Желео бих да ме неко негде чека, Paideia, 2009.
 14. Mарк Оже, Варљиви крај столећа, XX век, 2003.
 15. Серж Жонкур, Лето, Paideia, 2006.
 16. Лоран Обер, Музика других. Нови изазови етномузикологије, XX век, 2007.
 17. Eфраим Зуроф, Ловац на нацисте, Завод за издавање уџбеника, 2009.
 18. Kарол Мартинез, Женско завештање, Oдисеја, 2010.
 19. Maри Дарјесек, Беба, Paideia, 2010.
 20. Жил Делез, Слика-време, Центар за филм Србије, 2010.
 21. Maрк Оже, Неместа: увод у антропологију надмодерности, XX век, 2005.
 22. Пол Вирилио, Рат и филм (заједно с Весном Цакељић), Институт за филм, 2003.
 23. Жан-Лик Нанси, Абас Кјаростами: очигледност филма, Институт за филм, 2005.
 24. Ана Гавалда, Волео сам је, Драганић, 2002.
 25. Раул Мил, Моја Ривијера (заједно с Јеленом Стакић и Марином Фурлан), Zepter Book World, 2004.
 26. Дени Тилинак, Безнадежне борбе (заједно с Марином Фурлан), Zepter Book World, 2004.
 27. Антоан Брине и Жан-Пол Ришар, Економски империјализам, Институт економских наука, 2011.
 28. Дени Тилинак, Речник заљубљеника у Француску, Службени гласник и Zepter Book World, 2012.
 29. Марк Абелес, Антропологија глобализације, XX век (излази из штампе у 2014.)
 30. Данијел Пенак, Џукац, Одисеја (излази из штампе у 2014.)
 31. Селективни списак преведених есеја и чланака:

 32. Mишел Турније, „О Томасу Ману“, Антологија француског есеја, Службени гласник Србије, 2010.
 33. Мишел Фуко, „Надзирати и кажњавати“, Антологија француског есеја, Службени гласник Србије, 2010.
 34. Жил Делез, „Слика-време“, Антологија француског есеја, Службени гласник Србије, 2010.
 35. Oктав Мирбо, „Штрајк гласача“, Мостови, бр. 147, 2010.
 36. Жоел Еглоф, „Осунчани“, Мостови, бр. 149-150, 2011.
 37. Бифон, „Поздравна беседа г. Бифона у Француској академији на дан његовог пријема“, Српски језик, 1997, год. 2, бр.1/2.
 38. Ален Боске, „Фернандо Песоа или сласти сумње“, Поезија, 2008, бр. 42.
 39. Робер Брешон, „Фернандо Песоа и његови хетероними“, Поезија, 2008, бр. 42.
 40. Едуардо Прадо Коељо, „Фернандо Песоа или путовање уназад“, Поезија, 2008, бр. 42.
 41. Кристин Шалуб, „Домановићеве приповетке као огледало традиционалног и савременог српског друштва“, Градина, Ниш, 2009.
 42. Негован Рајић, „Ноћ на Ћелавом брду“, Летопис Матице српске, март 2009.
 43. Жак Жуе, „Сукоб код песника Ларбоа“, Поезија, 2009, бр. 45.
 44. Ален Џенкинс, „Путованје у пуном замаху“, Поезија, 2009, бр. 45.
 45. Овид Кромалнићану, „Савремени мит“, Поезија, 2009, бр. 45.
 46. Олемп де Гуж, „Декларација о правима жене и грађанке“, Реч, 2009, бр. 76.23
 47. Цветан Тодоров, „На два колосека“, Мостови, 1997, год. 28.
 48. Данијел Сингер, „Солжењицин, сведок и пророк“, Књижевна критика, 1988, бр. 3-4.
 49. Жан-Пјер Ришар, „Сазнавање и нежност код Стендала“, III програм, бр. 127-128, III-IV 2005, стр. 172-195
 50. Анри Бергсон, „Сећање на садашњост и лажно препознавање“, Theoria, март 1996, стр. 39-62
 51. Анри Бергсон, „Мозак и мисао: једна филозофска илузија“, Theoria, март 1996, стр. 63-73
 52. Ивон Белавал, „Поезија и сазнање“, Поезија, 2008, бр. 41
 53. Ауторски текстови:

 54. Ана А. Јовановић, „Гавалдина привремена победа: осветлити судбине других, да би нам властита постала мање мучна“, предговор за збирку приповедака Ане Гавалде Желео бих да ме неко негде чека, Београд, Драганић, 2004.
 55. Ана А. Јовановић, „Од полазних недоумица до завршне метафоре Званичне посете“, предговор за роман Клода Симона Званична посета, Горњи Милановац, Дечје новине, 1991
 56. Ана А. Јовановић, „Неки аспекти коришћења метафора у језику савремене француске лингвистике“ у Живи језици, 1989.
 57. Ана А. Јовановић, „Разумевање метафора у свакодневном политичком језику“, Република, јун-август 2007.
 58. Ана А. Јовановић, „Кохерентни аспекти политичких метафора и целовита метафоричка структра“, Токови у савременој романистици, Филолошки факултет, Београд, 2008.
 59. Ана А. Јовановић, „Балар у спору са претходницима: нацрт за варијабилни критички образац у традуктологији“, Анали Филолошког факултета, Београд, 2013.
 60. Ана А. Јовановић, „Хипотеза о ретрадукцији под лупом истраживача“, Ријеч, нова серија бр. 8, Филозофски факултет, Никшић, 2012.
 61. Ана А. Јовановић, „Доместикација или егзотизација – две преводне стратегије у преводима Пруста на српском и хрватском говорном подручју“ (излагање на конференцији „Језици и културе 2“)