Предмети на основним студијама:

  • Морфосинтакса и фонетика француског језика 1 и 2 (вежбе)
  • Савремени француски језик Г-1 и Г-2 (вежбе из диктата)
  • Савремени француски језик Г-3 и Г-4 (вежбе из диктата)
  • Савремени француски језик П-1 и П-2 (вежбе из грамaтике)

Мр Бранко Ракић – БИБЛИОГРАФИЈА