Образовање

  • Филолошки факултет у Београду, Група за француски језик и књижевност, докторска теза: Књижевни текстови у уџбеницима и приручницима француског језика из перспективе савремених приступа настави страних језика (2014)
  • Филолошки факултет у Београду, Група за француски језик и књижевност, магистарска теза: Аутобиографске приче о детињству и младости у француској књижевности крајем XX века: Маргерит Јурсенар, Натали Сарот, Маргерит Дирас (2002)
  • Филолошки факултет у Београду, Група за француски језик и књижевност (1996)

Предмети на основним студијама

  • IV година: Методика наставе француског језика 1 и 2

 

Дипломске мастер студије

  • Методика наставе француског језика
  • Методичка пракса

Докторске студије

  • Дидактика француског језика

проф. др Јелена Брајовић – Библиографија