Предмети на основним студијама:

 • I година : Савремени француски језик Г1 и Г2 (зимски и летњи семестар) – вежбе из превођења са српског на француски језик;
 • II година: Савремени француски језик Г3 и Г4 (зимски и летњи семестар) – вежбе из превођења са српског на француски језик

Образовање

 • Диплома магистарских студија са звањем ”Магистар лингвистичких наука” Филозофски Факултет, Универзитет у Новом Саду (2008).
 • Дипломирани професор француског језика и књижевности, Катедра за Француски језик и књижевност, Филолошки факултет, Универзитет у Београду (1973 – 1977).
 • Завршена француска гимназија Lycée Chateaubriand у Риму и положена француска матура 1973.

Професионалне активности

 • Лектор на Катедри за Француски језик и књижевност, Филолошки факултет, Универзитет у Београду од 2004. године.
 • Саветник у Министарству просвете Републике Србије задужен за француски језик (наставни планови и програми, стручно усавршавање наставника, иновативни пројекти, одобравање уџбеника, организација такмичења ученика), а током реформе образовања и за остале романске језике (1996 – 2004).
 • Професор француског језика у ОШ „Милош Црњански“ у Београду од 1993. до 1996. и у Друштву за културну сарадњу Србија-Француска од 1979. (рад са полазницима свих узраста).
 • Инструктор за наставнике француског језика од 2003.
 • Члан комисија за реформу наставних планова и програма основног и средњег образовања.
 • Рад на припремању тестова за такмичења из француског језика, пријемних испита за Филолошку гимназију у Београду, Филолошки факултет Универзитета у Београду и др.
 • Члан испитне комисије за дипломе ДЕЛФ и ДАЛФ, Француски културни центар, Амбасада Француске у Београду од 1995. до данас.
 • Хонорарни сарадник за наставу француског језика на течајевима Француског културног центра у Београду (1999 – 2007).
 • Лектор за француски језик (публикације и зборници).
 • Превођење, усмено и писмено.

Др Љиљана Ђурић – БИБЛИОГРАФИЈА