Милица Винавер-Ковић (1967) дипломирала је 1991. године на групи за француски језик и књижевност Филолошког факултета, магистрирала 1996.г. тезом о Дидроу, а докторирала 2012. дисертацијом „Суочавање са историјом: француски мемоари о Револуцији 1789-1799».

Од 1994. запослена на Филолошком факултету. Пре тога радила као преводилац и спикер у Радио-Југославији, за програм на француском језику. Предавала француски као језик струке на Стоматолошком и Архитектонском факултету БУ, као и на Дипломатској академији МИП-а Србије. Активна као испитивач и састављач тестова за стицање међународних диплома ДЕЛФ и ДАЛФ од 1999. Држала течајеве француског при Француском културном центру. У Центру за стално образовање и евалуацију Филолошког Факултета задужена је за припрему тестова и тестирање кандидата из француског језика. Преводила је научне, стручне и књижевне текстове са француског и енглеског.

На Катедри за француски конципирала је наставу и припремила скрипта и изборе текстова за предмете које предаје; раније је држала вежбе и из предмета Епохе и правци француске књижевности, Француска књижевност XVII века, Теоријски увод у тумачење француске књижевности.

У погледу међународне сарадње, учествовала је у успостављању сарадње Филолошког факултета са универзитетима Орлеан и Версај (са којима су уведене заједничке мастер-студије); у изради пројекта реформе мастера ЛАЦИ. Представљала је Факултет на међународним семинарима и конференцијама о унапређењу француских студија: на семинарима које је у Атини (2010) и у Букурешту (2011) организовала АУФ (Универзитетска агенција за франкофонију) ради повезивања и усаглашавања рада француских катедара у југоисточној Европи; на конференцији посвећеној унапређењу методике наставе француске културе, одржаној 2009. у Санкт-Петербургу. Припрема студенте Групе за француски Филолошког Факултета за избор Студентске Гонкурове награде у Србији. Проучава француску књижевност XVIII, XIX и XX века, теорију књижевности, савремену књижевност, аутобиографски жанр у Француској и Србији, франкофоне књижевности,српску преводну књижевност, историју француске културе и методологију наставе културе.

Предмети на основним студијама:

  • Увод у француску културу 1
  • Увод у француску културу 2
  • Француска књижевност 6
  • Тумачење француског књижевног текста 1
  • Тумачење француског књижевног текста 2

Предмет на мастер студијама:

  • La civilisation française (Мастер ЛАЦИ – « Језици, пословање и међународна трговина »)

Руководи израдом семинарских радова из предмета Француска књижевност 6 и мастер радова из Француске књижевности XVII и XVIII века, као и из Француске културе.


Др Милица Винавер-Ковић – БИБЛИОГРАФИЈА