Образовање

 • 2008–2011: Стипендија за истраживање, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
 • Јун 2008: Maстер из Књижевности, област специјализације Општа и компаративна књижевност Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
  Напомена Веома добро (просечна оцена током мастер студија 17.491/20)
  Мастер рад: « La transposition littéraire de l’histoire de famille dans les œuvres de Marguerite Yourcenar (Le Labyrinthe du monde) et de Danilo Kiš (Le Cirque de famille) » (оцена: 18,5/20)
 • Јун 2007: Дипломирани професор француског језика и књижевности, група Француски језик и књижевност, Филолошки факултет у Београду (просечна оцена 9,86/10)
  Стипендија Француске владе за академску годину 2007/2008. (Études littéraires – M2)
  Диплома једногодишњег семинара за научне и стручне преводиоце и судске преводиоце у организацији Удружења научних и стручних преводилаца Србије
 • Јун 2006: Дипломирани професор српског језика и књижевности, група Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Филолошки факултет у Београду (просечна оцена 9,79/10)
  Дипломски рад: „Интертекстуалност у Гробници за Бориса Давидовича Данила Киша“ (оцена: 10/10)

Професионалне активности

1. Настава:

 • 2011–2013: ATER (Привремени аташе за наставу и истраживање)
  Општа и компаративна књижевност, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
 • 2008–2011: Асистент
  Општа и компаративна књижевност, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
 • 2006/2007: Професор књижевности у Филолошког гимназији у Београду
 • 2001: Млађи сарадник на Семинару из Лингвистике у Истраживачкој станици Петница.

2. Уређивачки рад

 • У припреми: Fin(s) du monde, sous la dir. de Claire Cornillon, Nadja Djuric, Guido Furci, Louiza Kadari, Pierre Leroux, Bologne, Pendragon, 2013 (à paraître)
 • Од 2009: Члан редакције TRANS-a, електронског часописа за општу и компаративну књижевност, Кореспондент за Србију
 • 2010: Уредник досијеа « Université Invitée : La Faculté de Philologie de l’Université de Belgrade », TRANS- [En ligne], N° 9, 2010.
  Аутор уводног текста « Belgrade, lieu de croisements : La Faculté de Philologie de Belgrade ». URL: http://trans.revues.org/552
 • 2003–2004: Члан редакције Знака, књижевног чаописа студената Филолошког факултета у Београду

3. Активности и функције:

 • 2011: Учешће у организацији скупа « Fin(s) du monde » (4. i 5. новембра 2011. у Parizu) – Journée de l’École doctorale 120, de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
 • 2010–2012: Представник удружења студената Relisons у управном одбору докторске школе 120 (Докторска школа за француску и компаративну књижевност) – Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3

4. Друга професионална искуства:

 • 2000–2006: Преводилац на семинарима у оргнизацији Фондације Jean-Jaurès

Предмети на основним студијама:

 • I година: Француска књижевност 1 и 2
 • IV година: Француска књижевност 7 и 8 (роман 19. и 20. века)

Мa Нађа Ђурић – БИБЛИОГРАФИЈА