Афилијација:

 

Катедра за романистику

Филолошки факултет у Београду

Студентски трг 3, Београд, Србија

 

Консултације: средом од 9 до 11 сати

 

Телефон: 011/26-38-716

 

Адреса е-поште:

 

 • marjanovic@fil.bg.ac.rs
 • leksikograf@gmail.com

 

Познавање страних језика:

 

 • француски, енглески, шпански (активно)
 • руски (пасивно)
 • немачки (основно)

 

Академско образовање:

 

 • Филолошки факултет Универзитета у Београду, Модул Језик

Доктор филолошких наука

 • Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за романистику

Дипломирани професор француског језика и књижевности

 

Академска звања:

 

 • 2018 – … — доцент
 • 2013 – 2018 — асистент
 • 2010 – 2013 — докторант ангажован у настави

 

Подручја истраживања:

 

 • Теорија и пракса израде једнојезичних и двојезичних речника
 • Компаративна фразеологија
 • Контрастивна лексикологија
 • Лексичка семантика
 • Корпусна лингвистика
 • Технике превођења
 • Развој алата за подршку рачунарској обради српскога језика
 • Лексикографски опис српскога као као иног језика

Предмети на основним студијама:

 • Лексикологија и семантика француског језика 1 – предавања (зимски семестар)
 • Лексикологија и семантика француског језика 2 – предавања (летњи семестар)
 • Синтакса глагола у француском језику 1 – вежбе (зимски семестар)
 • Синтакса глагола у француском језику 2 – вежбе (летњи семестар)
 • Савремени француски језик Г3 – преводне вежбе (зимски семестар)
 • Савремени француски језик Г4 – преводне вежбе (летњи семестар)

Друштвена активност и руковођење:

 • Управник Катедре за романистику од 1. 10. 2019.