Предмети:

Основне студије:

 • 2. година Савремени француски језик Г3 и Г4: expression écrite
 • 3. година Савремени француски језик Г5 и Г6: dictée
 • 4. година Савремни француски језик Г7 И Г8: conversation
 • Помоћни француски, изборни језик за студенте других група

Образовање

 • Католички Универзитет у Лувену (Louvain-La-Neuve), докторске студије –језика и књижевности: 2007-2011.
 • Католички Универзитет у Лувену (Louvain-La-Neuve), избор у звање предавача на високошколском образном систему: 2007.
 • Католички Универзитет у Лувену (Louvain-La-Neuve): магистратура из романским језика и књижевности: 2002-2006
 • Универзитетски Факултети Сан Луј, диплома основних студија из филозофије: 2008-2011

Научне активности

 • Предавања на докторском семинару у центру Жозеф Ханс « Колтес, правила игре, закони жанра », 21. фебруара 2007. и « Винавер : питање Оца » 18.децембра 2007 (UCL, Louvan-La-Neuve)
 • Предавања на дану доктораната GRESTH (Истраживачка група за позоришну естетику) 25.априла 2008. (Брисел).
 • Предавања на дану доктораната «Језик и књижевности » : « Лакан : Други без другог », 18. маја 2008. (Брисел)
 • Предавања на дану доктораната GRESTH (Истраживачка група за позоришну естетику) 20. februar 2009. : « Parler l’Autre et créer le tiers : dispositifs croisés chez Cormann »
 • Чланак : « Колтес, од средства до структуре » у електронским свескама SIRL, Универзитетског Факултета Сан Луј, 2009.