Tatjana Samardžija-Grek je docent za užu naučnu oblast Francuski jezik na Katedri za romanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, gde predaju Sintaksu francuskih glagolskih načina (3. godina studija) i Sintaksu rečenice u francuskom jeziku (4. godina). Na studijama nivoa master predaje Lingvističke teorije teksta, a na doktorskim studijama Francuski kao stručni jezik.

Doktorirala je 2008. godina na Univerzitetu Nova Sorbona-Pariz III u Parizu sa tezom Narativne relativne rečenice u francuskom jeziku, pod rukovodstvom prof. dr Pjera Le Gofika. Počev od 2009. godine učestvovala je u organizaciji prvog međunarodnog mastera na Filološkom fakultetu “Jezici, poslovanje i međunarodna trgovina” u saradnji sa Univerzitetom u Orleanu, Francuska. U sklopu ovog programa master studija predavala je Poslovni francuski jezik.

Radovi Tatjane Samardžija-Grek bave se prvenstveno istraživanjem sintakse francuskog participa i iz njega izvedenih oblika, kao i relativnih rečenica. Ona sintaksičke fenomene unutar rečenica posmatra u tekstualnom i situacionom kontekstu, kao pragmatički i diskurzivno uslovljene. U tom se smislu i različiti nekanonski tipovi predikacija, poput participskih i infinitivnih, posmatraju i dovode u vezu sa pragmatičkim i tekstualnim uslovima produkcije.

Tatjana Samardžija-Grek est maître de conférences en linguistique française à la Faculté de philologie de l’Université de Belgrade, où elle enseigne la syntaxe des modes impersonnels, ainsi que la syntaxe et la sémantique de la phrase française. Elle a soutenu sa thèse de doctorat, intitulée Propositions relatives narratives en français, à l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle en 2008 (dir. Pierre Le Goffic). Ses recherches portent sur les propositions relatives, les formes en –ant, la prédication seconde et le discours religieux.


Др Татјана Самарџија-Грек – БИБЛИОГРАФИЈА