Образовање

  • Филозофски факултет, Група за класичне науке (1994)
  • Филолошки факултет, Група за арапски језик и књижевност (1996)
  • Магистарска теза: Језичко-стилска анализа Ксенофонтових дела у српској преводној књижевости 19. и 20. века (2000)
  • Докторска дисертација: Римска проза у српској преводној књижевности 20. века (2010)

Предмети на основним студијама:

  • I година: Латински језик 1 и 2
  • II година: Латински језик 3 и 4

Студије, преводе са старогрчког, латинског и арапског језика, као и критичке приказе из области класичне филологије објављивала је у листовима Политика (Додатак за културу, уметност и науку), Књижевне новине, часописима Мостови, Про фемина, Летопис Матице српске, Реч, Филолошки преглед, Кораци, као и у збирним издањима (књигама) превода из класичне књижевности.