Др Жељка Јанковић, доцент


Адреса:

Катедра за романистику

Филолошки факултет Универзитета у Београду

Студентски трг 3, Београд, Србија


Контакт:

zeljka.jankovic@fil.bg.ac.rs

Зборница Катедре за романистику, кабинет 3

011/26-38-716


Консултације: електронским путем


Академско образовање

 • 2020 — доктор филолошких наука
 • 2012 — мастер професор језика и књижевности
 • 2011 — дипломирани професор језика и књижевности

Академска звања

 • 2021 – … — доцент
 • 2014 – 2021 — асистент
 • 2013 – 2014 — докторант ангажован у настави

Области истраживања

 • књижевност француског класицизма
 • савременa француска и франкофона књижевност
 • српско-француске књижевне и културне везе
 • женске студије и студије рода
 • компаративна књижевност

Наставни рад


Предмети на основним академским студијама:

 • Француска књижевност 5
 • Француска књижевност 6
 • Тумачење француског књижевног текста 1
 • Тумачење француског књижевног текста 2
 • Увод у француску културу 1
 • Увод у француску културу 2
 • Француска књижевност и филм у настави 2

Др Жељка Јанковић — БИОГРАФИЈА