Образовање:

2016/2017: студенткиња V године докторских академских студија, модул књижевност, тема докторске дисертације „Приступ делу госпође де Лафајет из угла женских студија“ пријављена 21.12.2015.
30.10.2012: мастер професор језика и књижевности, Филолошки факултет Универзитета у Београду, рад “Аспектуална и стилска вредност француског наративног имперфекта и његов превод на српски језик“ под менторством проф. др Верана Станојевића одбрањен са оценом 10. Просечна оцена на мастер студијама 9,83/10.
7.10.2011: дипломирани филолог, Филолошки факултет Универзитета у Београду, француски језик и књижевност, просечна оцена 10/10
2007: ђак генерације (просечна оцена 5/5) друштвено-језичког смера Прве крагујевачке гимназије

Предмети на основним студијама:

Француска књижевност 5 (књижевност 17. века)
Тумачење француског књижевног текста 1
Тумачење француског књижевног текста 2

Учешће на научним пројектима:

2013 – : Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године (руководилац проф. др Биљана Дојчиновић, број пројекта 178029)
Члан Колектива истраживача дела Андреја Макина (Collectif de chercheurs autour de l’œuvre d’Andrei Makine, оснивач и председник MurielleLucieClément)
2011/2012 : Constitutionducorpusparallèlefrançais-serbe (Аrras, Université d’Artois, CentrederechercheGrammatica, JE 2489)

Учешће на научним скуповима:

 1. IV скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, ФИЛУМ, 17.3.2012.
 2. V скуп младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности, Крагујевац, ФИЛУМ, 30.3.2013.
 3. Аndréi Makine versus Gabriel Osmonde et autres écrivains, Cluis, Француска, 24-25.9.2013.
 4. Dire, écrire, agir en français 2 :La langue et la littérature à l’épreuve du temps, Kрагујевац, ФИЛУМ, 8-9.11.2013.
 5. Les études françaises aujourd’hui, Београд, Филолошки факултет, 7-8 новембар 2014.


Учешће у организацији научних скупова :

Међународни научни скуп „Изражавање простора и времена у француском језику : облици и значења“, Филолошки факултет у Београду, 23-26.3.2011.
Међународни научни скуп „Les études françaises aujourd’hui“, Београд, Филолошки факултет, 7-8.11.2014.
Међународни научни скуп „Шта је Књиженство?“, Београд, Филолошки факултет, 16-17.10. 2015.

Библиографија:

Монографије:

 1. Un casse-tête linguistique et traductologique : l’imparfait narratif français/ Проблематика аспекта и превођења француског наративног имперфекта, Београд: Задужбина Андрејевић, 2014.


Чланци:

 1. „Le rôle sémantico-stylistique de l’infinitif dans les Fablesde La Fontaine“, у: Савремена проучавања језика и књижевности, IV/1, ФИЛУМ, Kragujevac, 2013, 477- 484.
 2. „Pour une analyse stylistique: le cas de l’imparfait narratif dans le roman français des XIXe et XXe siècles (Hugo, Dumas, Flaubert, Maupassant, Zola, Vian) “у: Новаковић, Ј. (ур.),Филолошкипреглед, 2013/1, Београд: Филолошкифакултет, 121-133.
 3. „Човек у делу Андреја Макина и Милоша Црњанског: словенска душа између Истока и Запада, љубави и рата“, у: Савремена проучавања језика и књижевности, V /2, ФИЛУМ, Крагујевац, 2013.
 4. La femme et l’amour dans la poésie baroque française : entrenéo-pétrarquismeetanti-pétrarquisme, у : Новаковић, Ј. (ур.), Филолошки преглед, 2013/2, Београд: Филолошки факултет.
 5. „Симболика воде у роману Злочин Олге Арбељине Андреја Макина“, у: Новаковић, Ј. (ур.),Филолошки преглед, 2014/2, Београд: Филолошки факултет, à paraître.
 6. 6. „La sémiologie du ciel dans l’œuvre d’Andréi Makine et de Milos Tsernianski : Ulysse sous l’infini cercle bleu“, in M. L. Clément (sous la dir. de), Actes du colloque Andreï Makine versus Gabriel Osmonde et autres écrivains, Amsterdam, Rodopi/ de Brill, 2015, à paraître.
 7. „Écrire l’eau : une expérience poétique féminine“, in M. Vinaver-Ković, V. Stanojević (sous la dir. de), Les études françaises aujourd’hui. Nature : mère ou maratre? Représentations, concepts et leur puissance contestataire dans les littératures de langue française, Belgrade: Faculté de Philologie, 2015, à paraître.


Преводи:

 1. B. Luković, Z. Dišić, Serbie, Belgrade : Gradeš CC, 2011, 160 p.
 2. Desberg & Marini, Pustinjska zvezda, Beograd : Makondo, 2014, 120 str.
 3. F. Joxe, « Ville et modernité dans les ‘Fleurs du Mal’ » [„Град и модерност у Цвећу зла“], Europe, 456-457, 1967, pp. 139-162 in : Поетика 10-11, Београд: Чигоја, 2015, à paraitre.
 4. S. Marjanović-Dušanić, Le discours « barbare » dans les mémoires de Jean VI Cantacuzène : Les Serbes, les Bulgares, les Albanais, Revue des études byzantines, à paraître.

Студијски боравци и усавршавања :

Као носилац преко 20 диплома и награда из француског (21.4.2007 – прво место на републичком такмичењу, 2011, 2012, 2015. године прво место на франкофоном диктату у категорији студената), српског, латинског, енглеског и чешког језика, учествовала је на међународним програмима размене и усавршавања :
Лијеж, Белгија, јул 2015 – 2ème Forum de la langue française
Сирен, Француска, јул 2005 – програм међународне размене младих, мултикултурализам
Париз, Француска, јул 2007 – Allons en France : Paris et les sciences
Париз, Француска,јул 2011 : мултикултурално-лингвистички програм међународне размене младих
Виши, Француска, јул 2012 – Cavilam : Les enjeux de la France d’aujourd’hui
Праг-Брно, Чешка, јул 2006 : усавршавање чешког језика, програм размене младих из Шумадије и Јужноморавског округа
Шангај, Кина, август 2006 : међународни мултикултурални скуп младих

Радно искуство и активности:

Од 1.3.2014. – Асистент за предмет Француска књижевност на Катедри за романистику Филолошког факултета Универзитета у Београду. Приредила је практикум, скрипта и избор текстова за предмете Синтакса и семантика француских глаголскох времена 1, Тумачење француског књижевног текста 1, Тумачење француског књижевног текста 2. Саставила је одељак „Корисни линкови“ за сајт катедре и Приручник типичних грешака студената.
2014-2015 : предавач француског као језика струке (друштвено-политичка и економска терминологија) у Удружењу научних и стручних преводилаца Србије. Званични преводилац српских и француских високих делегација при братимљењу градова Прокупља и Епона.
Организатор Међународног франкофоног средњошколског позоришног фестивала у Београду од 2011. године
Организатор вечери француске и других светских култура у Крагујевцу од 2006.
Један од организатора франкофоне вечери « Echos de la Serbie en langue française » студената Катедре за романистику, 30.3.2015.
Припрема студенте Катедре за романистику Филолошког Факултета за избор Студентске Гонкурове награде у Србији од 2015.
2014: Представљања пројекта Књиженство у Крагујевцу и Великој Плани, 5-19. јун.
Координатор сарадње са Универзитетом у Поатјеу око пројекта летњег кампуса « Langues et itinéraires slaves », јун 2014.
2013/2014 ангажована као сарадник у настави на Катедри за романистику Филолошког факултета у Београду
2012-2015 : предаје француски језик запосленима у банци Société Générale
2012/2013 : предаје француски као други страни језик у Средњој школи за економију, право и администрацију у Београду, смер туристички техничар
2012/2013 : предаје почетни ниво француског језика у школи за стране језике Мy Big Bird
Март-април 2012 : предавала почетни, средњи и виши средњи ниво француског језика у Центру за стране језике Коларац
Септембар-децембар 2011: предавала француски језик у билингвалној предшколској установи Креативно перо у Београду
2011 : преводилац за француски језик на београдској Недељи моде
2011-2012 : Сарадник за преводе на француски језик преводилачке агенције Lexis у Београду
Независни лектор (романи Одјеци љуског Стефана Симића, Београд, Самиздат, 2013, Младост под оклопом Јелена Павловић, Крагујевац, Стубови културе, 2012. итд.), преводи стручне и књижевне текстове са француског језика.

Остало:

Током основних и мастер академских студија била је стипендиста фонда Доситеја Министарства омладине и спорта и носилац награде из фонда Академик Драгослав Срејовић у Крагујевцу. На докторским студијама била је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Диплома DALF C1 (од 4.6.2012)
Поред француског, служи се и енглеским, италијанским, чешким и шпанским језиком.
Носилац две литерарне награде, Крагујевац, 2006. и треће награде Музичке омладине Србије исте године
Члан уређивачког одбора музичког магазина Jazzin.rs
Музичка школа и школа мјузикла

Поља научног интересовања:

стилистика, компаративна књижевност, француска књижевност XVII века, гинокритика, савремена франкофона књижевност, српско-француске књижевне и културне везе.