Образовање

 • Дипломирани професор француског језика и књижевности, Катедра за Француски језик и књижевност, Филолошки факултет, Универзитет у Београду (1999 – 2003)
 • Постдипломске студије, група Наука о језику, положени сви испити прописани студијским планом и програмом, пријављен и одобрен рад на тему « Les expressions figées en français, notions et classements » Филолошки факултет, Универзитет у Београду (2003 – 2005)
 • Мастер 2 ”Интеракција, Наука о језику и Дидактика језика”, магистарски рад на тему: ”Appropriation du serbo-croate en LE par les apprenants français et francophones : réflexions sur une expérience ”, ментор проф. др Ришар Дида, Катедра за Науку о језику, Филолошки Факултет, Универзитет Нанси 2, Француска (2006-2007)
 • Диплома магистарских студија са звањем ”Магистар лингвистичких наука” Филолошки Факултет, Универзитет у Београду (2008)
 • Докторске студије, пријављен и одобрен рад на тему: „Фиксирани изрази: појмови, критеријуми и класификације – лексичко поље туге у француском и српском језику“

Професионалне активности

У ОКВИРУ ИНСТИТУЦИЈА

 • Асистент на Катедри за Француски језик и књижевност, Филолошки факултет, Универзитет у Београду (2008-2012)
 • Сарадник на ставарању идеје и спровођењу мастер студија „Дидактина наставе француског као страног језика“ које Филолошки факултет организује у сарадњи са Универзитетом у Версају
 • Сарадник на спровођењу он-лајн програма припреме нових студената при упису на Филолошки факултет за (пријемни испит 2013)
 • Сарадник на извођењу семинара за наставнике француског језика у оквиру програма акредитованог од стране Министарства просвете и спорта (2009-2012)
 • Хонорарни сарадник за наставу у приватној школи језика « ФЛС, Француска 38, Београд » Ниво Б2-Ц1 (2008-2009)
 • Спољни сарадник за наставу при Француском институту (припрема за ДЕЛФ и ДАЛФ испите)
 • Члан испитне комисије при ДЕЛФ-ДАЛФ сертификатима, Француски институт, Амбасада Француске у Београду (2004-2012)
 • Спољни сарадник Француске школе на Сењаку у образовању комисија за испитивање нивоа француског језика децe узраста 6-12 година (2009-2012)
 • Лектор за српски језик и цивилизацију балканских земаља на Катедри за Руски и Српски језик и у Центру за Европске студије на одсеку за стратешку комуникацију и односе с јавношћу (”Spécialité Communication stratégique et relation publique en Europe”) на Универзитету Нанси 2 (Француска) (2005 – 2008)
 • Рад на припремању пријемних испита за Филолошку гимназију у Београду и Филолошки факултет, Универзитет у Београду (2004 – 2012)
 • Стручни сарадник у адвокатској канцеларији «BCLC » за превођење правних аката у оба смера – са француског на српски и са српског на француски језик (2009-2012)
 • Асистент-приправник на Катедри за Француски језик и књижевност, Филолошки факултет, Универзитет у Београду (2003 – 2005)
 • Сарадник за наставу француског језика у Дипломатској Академији при Министарству Иностраних послова у Београду (Март 2005)
 • Члан организационог одбора и преводилац зборника саопштења са научног скупа поводом стогодишњице рођења великог француског филозофа и писца, Жан-Пол Сартра, Катедра за романистику на Филолошком факултету, Универзитет у Београду (Мај 2005)
 • Консекутивно превођење на предавању професора Жана-Пјера Морела под насловом ”Histoires de crimes et de livres” и на радном скупу ”Le montage littéraire”, Филолошки факултет, Универзитет у Београду (Мај 2005)
 • Настава француског језика у приватној школи ”Saint Nicolas”, Београд, (6 сати недељно, почетни, средњи и виши француски) (2004)

ИЗВАН ИНСТИТУЦИЈА

 • Приватни часови француског језика за ученике основног и средњошколског узраста, (1999 – 2012)
 • Симултани превод на предавању Ги Арсизе (Guy Arcizet) посвећеном европским интеграцијама Србије одржаном на Универзитету Мегатренд, Београд (Mарт 2011)
 • Консекутивно превођење, семинар на тему ”Entrecroisement de la tradition et de la modernité. Danses folkloriques, échange culturels franco-serbe”, КУД Крсмановић организује, Београд (Мај 2004)
 • Симултано превођење на скупу на тему ”Comment implanter le modèle suisse dans le domaine du journalisme serbe ”, Удружење Новинара Србије (Мај 2003)
 • Члан извршног одбора при реализацији пројекта: ”Демократија-процес транзиције- стање у језику” (Јануар–Март 2003)
 • Сарадник на реализацији пројекта ”Модерне бајке”. Пројекат је настао са циљем да се створи мултилингвални ЦД РОМ који би садржао народне приповетке и бајке и дечје игре са циљем да подстакне дечју машту кроз технологију и информатику (Мај 2002–Март 2003)

Предмети на основним студијама:

 • I година: Вежбе превода са француског на српски језик (зимски и летњи семестар)
 • III година : Синтакса и семантика француских глаголских времена – вежбе (зимски и летњи семестар)

Мр Зора Пазић – БИБЛИОГРАФИЈА