Предмети на основним студијама:

  • Друга година – Француска књижевност 3 – француска књижевност и култура Средњега века (предавања, вежбе, тест знања)
  • Друга година – Француска књижевност 4 – француска књижевност и култура Хуманизма и Ренесансе (предавања, вежбе, руковођење израдом семинарских радова)

Области интересовања: француска књижевност Средњег века и Ренесансе, упоредна књижевност

Магистарски рад: Смисао и улога мита о Тристану у делима Кретјена де Троа (2007)

Докторски рад у припреми: Прве верзије Ланселота у прози из 13. века и поетика француског средњовековног романа

Мр Зорана Крсмановић – БИБЛИОГРАФИЈА