Група за румунски језик и књижевност


Добро дошли на странице Групе за румунски језик и књижевност!

Група за румунски језик и књижевност (студијска група 16) организациона је јединица у саставу Катедре за романистику. Она окупља наставнике и сараднике који обављају научноистраживачки рад и изводе наставу из области румунског језика и лингвистике, румунске књижевности и културе, превођења с румунског на српски језик и обратно, као и методике наставе румунског језика.

Настава на Групи за румунски језик и књижевност организује се на сва три степена студија. У питању су:
На основним академским студијама настава се изводи, у целокупном обиму од 240 ЕСПБ, према профилу Румунски језик, књижевност, култура у склопу студијског програма Језик, књижевност, култура. Предмете овог профила могу слушати и полагати као изборне и студенти који су се уписали на друге студијске профиле студијског програма Језик, књижевност, култура.

Основне академске студије на профилу Румунски језик, књижевност, култура отворене су за све студенте, без обзира на то јесу ли или нису у претходном образовном циклусу похађали наставу румунског језика. О могућностима уписа на овај профил више информација налази се на страници УПИС.

Административно особље


Контакт

Додатне информације о студијском профилу Румунски језик, књижевност, култура, као и научноистраживачком и наставном раду Групе за румунски језик и књижевност могу се добити од секретара Катедре за романистику радним данима од 11 до 13 сати у зборници Катедре за романистику (приземље, лево од главног улаза на Филолошки факултет) или електронском поштом на адресу: romanistika@fil.bg.ac.rs.

Додатне информације о румунском језику уопште могу се добити од чланова Групе за румунски језик и књижевност.

Leave a Reply