Студије румунистике на Филолошком факултету Универзитета у Београду развијају се од 1963. године, када је Међународним споразумом између Југославије и Румуније основан Лекторат за румунски језик и књижевност, првенствено заслугом професора Радуа Флоре. Лекторат са временом прераста у Групу за румунски језик и књижевност у оквиру Катедре за романистику. Од самог почетка студије и настава румунског језика, књижевности и културе на Филолошком факултету у Београду систематски се развијају, како у погледу научног и стручног ангажовања наставника и сарадника, унапређивања наставног процеса у складу са савременим методама, тако и у погледу повећања броја студената који наставу похађају.

До краја осамдесетих година наставу је похађало у просеку пет студената годишње, да би се број знатно повећао већ почетком деведесетих година. Данас, студије румунског језика, књижевности и културе уписује петнаест студената годишње, како оних који немају предзнање о румунском језику, тако и оних који су основно и средње образовање завршили на румунском. За студенте који већ владају румунским језиком настава се одржава посебно. У складу са Болоњском декларацијом и идејом о мобилности студената, наставу све чешће прате и студенти из иностранства који су на студентској размени на Универзитету у Београду. С друге стране, активном сарадњом са универзитетима у Румунији, посебно Универзитетом у Букурешту, нашим студентима се пружа несвакидашња могућност да се стручно и бесплатно усавршавају широм Румуније. У том смислу, сваке године велики број студената одлази током летњег распуста на једномесечне међународне курсеве којима присуствују студенти из целог света. Досадашња пракса је показала да су наши студенти у више наврата постигли максималне резултате истичући као најбољи не само кад је реч о језичким вештинама, већ и као вични познаваоци румунске књижевности, културе и цивилизације уопште.

Имајући у виду могућности за запослење након дипломирања, студентима је омогућено стручно и практично усавршавање у различитим дисциплинама: у настави, за будуће професоре румунског и латинског језика, у превођењу, новинарству, научном истраживању. Треба нагласити да су могућности за запослење подједнако отворене како за студенте којима је румунски страни језик, тако и за оне којима је матерњи.

Наставни кадар Групе за румунски језик и књижевност чине наставници и сарадници који су дипломирали на Филолошком факултету Универзитета у Београду, али и у Букурешту, Румунији, као и страни лектори из Румуније. Сарађујући са културним и научним установама, пишући за стручне часописе, објављујући књиге и уџбенике, учествујући на научним скуповима на којима презентују језик, књижевност и културу Румуније, наставни кадар је истовремено присутан у културном и јавном животу Србије.

Студије румунистике на Филолошком факултету Универзитета у Београду организоване су у три међусобно добро повезана реформисана студијска програма основних, дипломских академских (мастер) и докторских академских студија. У акредитовани наставни програм за период од 2009. до 2014. године, Група за румунски језик и књижевност је увела нове предмете, реформисала број часова предавања и вежби, иновирала приступ настави и увела теоријску и практичну наставу за будуће наставнике и преводиоце.

У оквиру Групе за румунски језик и књижевност формирана је и Библиотека, која обухвата неопходну наставну и стручну литературу, али и шире, представљајући својеврстан библиотечки центар румунистике у Србији.