I семестарТип предметаЕСПБ
Увод у румунску цивилизацију 1АО3
Румунска књижевност 1НС6
Румунски језик 1НС3
Латински језик 1СА3
Савремени румунски језик Г-1СА6
Изборна група АО1АО3
Изборна група ТМ1ТМ6
Укупно ЕСПБ30
II семестарТип предметаЕСПБ
Увод у румунску цивилизацију 2АО3
Румунска књижевност 2НС6
Румунски језик 2НС3
Латински језик 2СА3
Савремени румунски језик Г-2СА
Изборна група АО2АО3
Изборна група ТМ2ТМ6
Укупно ЕСПБ30
III семестарТип предметаЕСПБ
Румунска књижевност 3НС6
Румунски језик 3НС3
Латински језик 3СА3
Савремени румунски језик Г-3СА6
Изборна група АО3АО6
Изборна група ТМ3ТМ6
Укупно ЕСПБ30
IV семестарТип предметаЕСПБ
Румунска књижевност 4НС6
Румунски језик 4НС3
Латински језик 4СА3
Савремени румунски језик Г-4СА6
Изборна група АО4АО6
Изборна група ТМ4ТМ6
Укупно ЕСПБ30
V семестарТип предметаЕСПБ
Специјализовани превод 1 – румунскиТМ3
Румунска књижевност 56
Румунски језик 5НС3
Савремени румунски језик Г-5СА6
Изборна група АО5АО3
Изборна група ТМ5ТМ3
Изборна група НС5НС3
Изборна група СА5СА3
Укупно ЕСПБ30
VI семестарТип предметаЕСПБ
Специјализовани превод 2 – румунскиТМ3
Румунска књижевност 6НС6
Румунски језик 6НС3
Савремени румунски језик Г-6СА6
Изборна група АО6АО3
Изборна група ТМ6ТМ3
Изборна група НС6НС3
Изборна група СА6СА3
Укупно ЕСПБ30
VII семестарТип предметаЕСПБ
Методика наставе румунског језика 1НС3
Специјализовани превод 3 – румунскиТМ3
Историја румунског језика 1ТМ3
Румунска књижевност 7НС6
Румунски језик 7НС3
Савремени румунски језик Г-7СА6
Изборна група АО7АО3
Изборна група СА7СА3
Укупно ЕСПБ30
VIII семестарТип предметаЕСПБ
Методика наставе румунског језика 2НС3
Специјализовани превод 4 – румунскиТМ3
Историја румунског језика 2ТМ3
Румунска књижевност 8НС6
Румунски језик 8НС3
Савремени румунски језик Г-8СА6
Изборна група АО8АО3
Изборна група СА8СА3
Укупно ЕСПБ30

Акредитовани изборни предмети на мастер студијама:

  1. Методичка пракса – хоспитовање, 12 ЕСПБ
  2. Стилистика румунског језика, 6 ЕСПБ
  3. Румунска култура, 6 ЕСПБ
  4. Тумачење књижевности румунске дијаспоре*, 6 ЕСПБ
  5. Тумачење књижевности румунске мањине*, 6 ЕСПБ

Обавезни предмет: Техника академског писања, 6 ЕСПБ

* Доступно за студенте који на основним академским студијама нису полагали двосеместрални изборни предмет под називом Књижевност румунске дијаспоре и мањине.

Изборни курсеви на докторским студијама:

  1. Развој румунске књижевне критике и књижевних идеја (др Мариана Дан, ред. проф)
  2. Фантастика у румунској књижевности (др Мариана Дан, ред. проф)
  3. Румунска дијалектологија (др Минерва Трајловић-Кондан, доцент)
  4. Прагмалингвистика румунског језика (др Минерва Трајловић-Кондан, доцент)

Leave a Reply