1. испитни рок 2019/20.
2. испитни рок 2019/20.
3. испитни рок 2019/20.
4. испитни рок 2019/20.
5. испитни рок 2019/20.
6. испитни рок 2019/20.
6. продужени испитни рок 2019/20.

Календар рада за школску 2019/20. годину

Обавештавамо студенте да је распоред испита подложан променама и да су у обавези благовремено да се информишу.