1. испитни рок 2016/17.
2. испитни рок 2016/17.
3. испитни рок 2016/17.
4. испитни рок 2016/17.
5. испитни рок 2016/17.
6. испитни рок 2016/17.
Продужени 6. испитни рок 2016/17.

Календар рада за школску 2016/17.

Обавештавамо студенте да је распоред испита подложан променама и да су у обавези благовремено да се информишу.