1. испитни рок 2017/18.
2. испитни рок 2017/18.
3. испитни рок 2017/18.
4. испитни рок 2017/18.
5. испитни рок 2017/18.
6. испитни рок 2017/18.
6. продужени испитни рок 2017/18.

Календар рада за школску 2018/19. годину

Обавештавамо студенте да је распоред испита подложан променама и да су у обавези благовремено да се информишу.