1. испитни рок 2020/21.
2. испитни рок 2020/21.
3. испитни рок 2020/21.
4. испитни рок 2020/21.
5. испитни рок 2020/21.
6. испитни рок 2020/21.
6. продужени испитни рок 2020/21.

Календар рада за школску 2020/21. годину
Календар рада за школску 2021/22. годину

Обавештавамо студенте да је распоред испита подложан променама и да су у обавези благовремено да се информишу.