6. ПРОДУЖЕНИ ИСПИТНИ РОК 2018.


др Желимир Вукашиновић

УВОД
У ФИЛОЗОФИЈУ 2

30.09.2018.
13 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ


др Љубомир Жиропађа
УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ (ЈЕДНОСЕМЕСТРАЛНИ И ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

29.09.2018.
10 ч
410
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ПСИХОЛОГИЈА ЧИТАЊА

29.09.2018.
10 ч
410
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ


др
Зорица Томић
УВОД
У КОМУНИКОЛОГИЈУ 1

28.09.2018.
10 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У КОМУНИКОЛОГИЈУ 2 / КОМУНИКОЛОГИЈА (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

28.09.2018.
10 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 1

28.09.2018.
10 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 2 / КУЛТУРОЛОГИJA (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

28.09.2018.
10 ч
411
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

28.09.2018.
10 ч
411
ЈКК


др
МилијанаЂорђевић
УВОД У ЕКОЛОГИЈУ 1

29.09.2018.
16 ч
12a (Анекс III/IV)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕКОЛОГИЈУ 2

29.09.2018.
16 ч
12a (Анекс III/IV)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА

29.09.2018.
16 ч
12a (Анекс III/IV)
СВЕ СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ