РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ЗА 2018/19. ГОДИНУ

 

УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ 1 (зимски семестар) / УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ 2 (летњи семестар)

др ЖЕЛИМИР ВУКАШИНОВИЋ, доцент
уторак 11:30-13 ч, учионица 428

 

 

УВОД У ЕСТЕТИКУ 1 (зимски семестар) / УВОД У ЕСТЕТИКУ 2 (летњи семестар)

др ЖЕЛИМИР ВУКАШИНОВИЋ, доцент
уторак 13:15-14:45 ч, учионица 11

 

 

ФИЛОЗОФИЈА КЊИЖЕВНОСТИ (мастер студије – зимски семестар)

др ЖЕЛИМИР ВУКАШИНОВИЋ, доцент
уторак 14:45-15:45 ч, кабинет 411

 

 

ФЕНОМЕНОЛОГИЈА И КЊИЖЕВНОСТ (докторске студије – летњи семестар)

др ЖЕЛИМИР ВУКАШИНОВИЋ, доцент
уторак 14:45-15:45 ч, кабинет 411

 

 

ТЕОРИЈА КУЛТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ (зимски семестар) / КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЈА (летњи семестар) – Болоња 2015.

др АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ, редовни професор
уторак 16:45-18:15 ч, учионица 428

 

 

ЕТИКА У НАУЦИ И КУЛТУРИ (летњи семестар)

др АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ, редовни професор
уторак 18:30-20 ч, учионица 430

 

 

УВОД У КУЛТУРУ ИНТЕРНЕТА (мастер студије – зимски семестар)

др АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ, редовни професор
уторак 20:15-21:45 ч, Амфитеатар

 

 

КУЛТУРНА ИСТОРИЈА ИНДИЈЕ (мастер студије – зимски семестар)

др АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ, редовни професор
уторак 18:30-20 ч, учионица 430

 

 

КЊИЖЕВНОСТ И КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА (докторске студије – зимски семестар)

др АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ, редовни професор
уторак 15-16:30 ч, кабинет 412

 

 

ЛАЗА КОСТИЋ И ИСТОРИЈА НАУКЕ (докторске студије – зимски семестар)

др АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ, редовни професор
уторак 15-16:30 ч, кабинет 412

 

 

ТЕОРИЈА КРИЗЕ И КУЛТУРА ЈУГОСЛАВИЈЕ (докторске студије – летњи семестар)

др АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ, редовни професор
уторак 15-16:30 ч, кабинет 412

 

 

РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА (зимски семестар) / ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА (летњи семестар)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ/ПРОФИЛИ

др МАЈА САВИЋ, доценткиња
четвртак 16:45-18:15 ч, учионица 428
четвртак 18:30-20 ч, учионица 428

 

ЈЕЗИК И КОГНИЦИЈА (мастер студије – зимски семестар)

др МАЈА САВИЋ, доценткиња
четвртак 20:15-21:45 ч, учионица 428

 

 

ПОРЕКЛО И РАЗВОЈ ЈЕЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ (докторске студије – летњи семестар)

др МАЈА САВИЋ, доценткиња
четвртак 20:15-21:45 ч, учионица 428

 

 

УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 1 (зимски семестар) / УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 2 (летњи семестар)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ/ПРОФИЛИ

др ЗОРИЦА ТОМИЋ, редовна професорка
уторак 13:15-14:45 ч, учионица 428

 

 

УВОД У КОМУНИКОЛОГИЈУ 1 (зимски семестар) / УВОД У КОМУНИКОЛОГИЈУ 2 (летњи семестар)

др ЗОРИЦА ТОМИЋ, редовна професорка
уторак 15-16:30 ч, учионица 428

 

 

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА (мастер студије – зимски семестар)

др ЗОРИЦА ТОМИЋ, редовна професорка
уторак 11:30-13 ч, читаоница Иберистике (анекс III/IV)

 

 

ПСИХОАНАЛИЗА И КУЛТУРА (докторске студије – зимски семестар)

др ЗОРИЦА ТОМИЋ, редовна професорка
понедељак 18:30-21:45 ч, учионица 12а (анекс III/IV)

 

 

КОМУНИКАЦИЈА И ЈАВНОСТ (докторске студије – летњи семестар)

др ЗОРИЦА ТОМИЋ, редовна професорка
понедељак 18:30-21:45 ч, учионица 12а (анекс III/IV)

 

 

УВОД У ЕКОЛОГИЈУ 1 (зимски семестар) / УВОД У ЕКОЛОГИЈУ 2 (летњи семестар)

др МИЛИЈАНА ЂОРЂЕВИЋ, доценткиња
среда 18:30-20 ч, учионица 430
петак 16:45-18:15 ч, учионица 428