I семестар Тип предмета ЕСПБ
Увод у славистику 1 АО 3
Старословенски језик 1 АО 3
Увод у књижевност ТМ 3
Пољски језик 1 НС 3
Пољска књижевност 1 НС 3
Савремени пољски језик Г-1 СА 6
Изборна група ТМ1 ТМ 3
Изборна група НС1 НС 3
Изборна група СА1 СА 3
Укупно ЕСПБ 30
II семестар Тип предмета ЕСПБ
Увод у славистику 2 АО 3
Старословенски језик 2 АО 3
Увод у лингвистику ТМ 3
Пољски језик 2 НС 3
Пољска књижевност 2 НС 3
Савремени пољски језик Г-2 СА 6
Изборна група ТМ2 ТМ 3
Изборна група НС2 НС 3
Изборна група СА2 СА 3
Укупно ЕСПБ 30
III семестар Тип предмета ЕСПБ
Српски језик 1 АО 3
Упоредна граматика словенских језика 1 ТМ 3
Пољски језик 3 НС 3
Пољска књижевност 3 НС 3
Савремени пољски језик Г-3 СА 6
Изборна група АО3 АО 3
Изборна група ТМ3 ТМ 3
Изборна група НС3 НС 3
Изборна група СА3 СА 3
Укупно ЕСПБ 30
IV семестар Тип предмета ЕСПБ
Српски језик 2 АО 3
Упоредна граматика словенских језика 2 ТМ 3
Пољски језик 4 НС 3
Пољска књижевност 4 НС 3
Савремени пољски језик Г-4 СА 6
Изборна група АО4 АО 3
Изборна група ТМ4 ТМ 3
Изборна група НС4 НС 3
Изборна група СА4 СА 3
Укупно ЕСПБ 30
V семестар Тип предмета ЕСПБ
Историја пољског језика 1 ТМ 3
Пољска књижевност 5 НС 6
Пољска књижевност СПЕЦ 1 НС 3
Пољски језик 5 НС 3
Савремени пољски језик Г-5 СА 6
Други словенски језик 1 СА 3
Друга словенска књижевност 1 ТМ 3
Изборна група АО5 АО 3
Укупно ЕСПБ 30
VI семестар Тип предмета ЕСПБ
Историја пољског језика 2 ТМ 3
Пољска књижевност 6 НС 6
Пољска књижевност СПЕЦ 2 НС 3
Пољски језик 6 НС 3
Савремени пољски језик Г-6 СА 6
Други словенски језик 2 СА 3
Друга словенска књижевност 2 ТМ 3
Изборна група АО6 АО 3
Укупно ЕСПБ 30
VII семестар Тип предмета ЕСПБ
Пољска култура 1 АО 3
Пољски језик 7 НС 3
Пољска књижевност 7 НС 6
Пољска књижевност СПЕЦ 3 НС 3
Савремени пољски језик Г-7 СА 6
Други словенски језик 3 СА 3
Друга словенска књижевност 3 ТМ 3
Изборна група ТМ7 ТМ 3
Укупно ЕСПБ 30
VIII семестар Тип предмета ЕСПБ
Пољска култура 2 АО 3
Пољски језик 8 НС 3
Пољска књижевност 8 НС 6
Пољска књижевност СПЕЦ 4 НС 3
Савремени пољски језик Г-8 СА 6
Други словенски језик 4 СА 3
Друга словенска књижевност 4 ТМ 3
Изборна група ТМ8 ТМ 3
Укупно ЕСПБ 30
Посебна изборна група Други словенски језик 1 у V семестру Тип предмета ЕСПБ
Савремени руски језик П-1 СА 3
Савремени чешки језик П-1 СА 3
Савремени словачки језик П-1 СА 3
Савремени украјински језик П-1 СА 3
Посебна изборна група Друга словенска књижевност 1 у V семестру Тип предмета ЕСПБ
Руска књижевност 1 ТМ 3
Чешка књижевност 1 ТМ 3
Словачка књижевност 1 ТМ 3
Украјинска књижевност 1 ТМ 3
Посебна изборна група Други словенски језик 2 у VI семестру Тип предмета ЕСПБ
Савремени руски језик П-2 СА 3
Савремени чешки језик П-2 СА 3
Савремени словачки језик П-2 СА 3
Савремени украјински језик П-2 СА 3
Посебна изборна група Друга словенска књижевност 2 у VI семестру Тип предмета ЕСПБ
Руска књижевност 2 ТМ 3
Чешка књижевност 2 ТМ 3
Словачка књижевност 2 ТМ 3
Украјинска књижевност 2 ТМ 3
Посебна изборна група Други словенски језик 3 у VII семестру Тип предмета ЕСПБ
Савремени руски језик П-3 СА 3
Савремени чешки језик П-3 СА 3
Савремени словачки језик П-3 СА 3
Савремени украјински језик П-3 СА 3
Посебна изборна група Друга словенска књижевност 3 у VII семестру Тип предмета ЕСПБ
Руска књижевност 3 ТМ 3
Чешка књижевност 3 ТМ 3
Словачка књижевност 3 ТМ 3
Украјинска књижевност 3 ТМ 3
Посебна изборна група Други словенски језик 4 у VIII семестру Тип предмета ЕСПБ
Савремени руски језик П-4 СА 3
Савремени чешки језик П-4 СА 3
Савремени словачки језик П-4 СА 3
Савремени украјински језик П-4 СА 3
Посебна изборна група Друга словенска књижевност 4 у VIII семестру Тип предмета ЕСПБ
Руска књижевност 4 ТМ 3
Чешка књижевност 4 ТМ 3
Словачка књижевност 4 ТМ 3
Украјинска књижевност 4 ТМ 3

Leave a Reply