I семестарТип предметаЕСПБ
Увод у славистику 1АО3
Старословенски језик 1АО3
Увод у књижевностТМ3
Руски језик 1НС3
Руска књижевност 1НС6
Савремени руски језик Г-1СА6
Изборна група ТМ1ТМ3
Изборна група СА1СА3
Укупно ЕСПБ30
II семестарТип предметаЕСПБ
Увод у славистику 2АО3
Старословенски језик 2АО3
Увод у лингвистикуТМ3
Руски језик 2НС3
Руска књижевност 2НС6
Савремени руски језик Г-2СА6
Изборна група ТМ2ТМ3
Изборна група СА2СА3
Укупно ЕСПБ30
III семестарТип предметаЕСПБ
Српски језик 1АО3
Упоредна граматика словенских језика 1ТМ3
Руски језик 3НС3
Руска књижевност 3НС6
Савремени руски језик Г-3СА6
Изборна група АО3АО3
Изборна група ТМ3ТМ3
Изборна група СА3СА3
Укупно ЕСПБ30
IV семестарТип предметаЕСПБ
Српски језик 2АО3
Упоредна граматика словенских језика 2ТМ3
Руски језик 4НС3
Руска књижевност 4НС6
Савремени руски језик Г-4СА6
Изборна група АО4АО3
Изборна група ТМ4ТМ3
Изборна група СА4СА3
Укупно ЕСПБ30
V семестарТип предметаЕСПБ
Историја руског језика 1НС3
Руска књижевност 5НС6
Руски језик 5НС3
Савремени руски језик Г-5СА6
Други словенски језик 1СА3
Друга словенска књижевност 1ТМ3
Изборна група АО5АО3
Изборна група ТМ5ТМ3
Укупно ЕСПБ30
VI семестарТип предметаЕСПБ
Историја руског језика 2НС3
Руска књижевност 6НС6
Руски језик 6НС3
Савремени руски језик Г-6СА6
Други словенски језик 2СА3
Друга словенска књижевност 2ТМ3
Изборна група АО6АО3
Изборна група ТМ6ТМ3
Укупно ЕСПБ30
VII семестарТип предметаЕСПБ
Руска култура 1АО3
Руски језик 7НС3
Руска књижевност 7НС6
Савремени руски језик Г-7СА6
Други словенски језик 3СА3
Друга словенска књижевност 3ТМ3
Изборна група ТМ7ТМ3
Изборна група НС7НС3
Укупно ЕСПБ30
VIII семестарТип предметаЕСПБ
Руска култура 2АО3
Руски језик 8НС3
Руска књижевност 8НС6
Савремени руски језик Г-8СА6
Други словенски језик 4СА3
Друга словенска књижевност 4ТМ3
Изборна група ТМ8ТМ3
Изборна група НС8НС3
Укупно ЕСПБ30
Посебна изборна група
Други словенски језик 1 у V семестру
Тип предметаЕСПБ
Савремени пољски језик П-1СА3
Савремени чешки језик П-1СА3
Савремени словачки језик П-1СА3
Савремени украјински језик П-1СА3
Посебна изборна група
Друга словенска књижевност 1 у V семестру
Тип предметаЕСПБ
Пољска књижевност 1ТМ3
Чешка књижевност 1ТМ3
Словачка књижевност 1ТМ3
Украјинска књижевност 1ТМ3
Посебна изборна група
Други словенски језик 2 у VI семестру
Тип предметаЕСПБ
Савремени пољски језик П-2СА3
Савремени чешки језик П-2СА3
Савремени словачки језик П-2СА3
Савремени украјински језик П-2СА3
Посебна изборна група
Друга словенска књижевност 2 у VI семестру
Тип предметаЕСПБ
Пољска књижевност 2ТМ3
Чешка књижевност 2ТМ3
Словачка књижевност 2ТМ3
Украјинска књижевност 2ТМ3
Посебна изборна група
Други словенски језик 3 у VII семестру
Тип предметаЕСПБ
Савремени пољски језик П-3СА3
Савремени чешки језик П-3СА3
Савремени словачки језик П-3СА3
Савремени украјински језик П-3СА3
Посебна изборна група
Друга словенска књижевност 3 у VII семестру
Тип предметаЕСПБ
Пољска књижевност 3ТМ3
Чешка књижевност 3ТМ3
Словачка књижевност 3ТМ3
Украјинска књижевност 3ТМ3
Посебна изборна група
Други словенски језик 4 у VIII семестру
Тип предметаЕСПБ
Савремени пољски језик П-4СА3
Савремени чешки језик П-4СА3
Савремени словачки језик П-4СА3
Савремени украјински језик П-4СА3
Посебна изборна група
Друга словенска књижевност 4 у VIII семестру
Тип предметаЕСПБ
Пољска књижевност 4ТМ3
Чешка књижевност 4ТМ3
Словачка књижевност 4ТМ3
Украјинска књижевност 4ТМ3

Leave a Reply