Радослава Трнавац је ванредни професор за научну област Руски језик и књижевност. Основне и мастер студије завршила је са одличјем (“црвена диплома”) на Катедри за руски језик и књижевност Московског државног универзитета “Ломоносов”, Руска Федерација. Магистарске студије је похађала на Филолошком факултету у Београду (смер о језику), а докторске студије на Институту за теоријску лингвистику универзитета у Лајдену (Холандија), стекавши титулу доктора филозофије. Постдокторске студије је завршила у Канади, на Катедри за лингвистику Сајмон Фрејзер универзитета у Ванкуверу радећи на пројекту Савета Канаде за природне и инжењерске науке Рашчлањивање дискурса у циљу сумирања и детекције сентимента под вођством проф. др Маите Табоаде. Предавала је на следећим универзитетима: МГИМО (Руска Федерација), Сајмон Фрејзер Универзитет (Канада), Универзитет у Новом Саду (Србија) и Универзитет у Београду (Србија). Области њених интересовања укључују детекцију сентимента у језику, корпусну лингвистику, дискурсивну анализу (кохерентност у тексту) и интеркултуралну прагматику базирану на проучавању природног семантичког метајезика. Језици којима се највише бави су руски, српски и енглески. 

 

Тренутно предаје следеће курсеве: Г7 и Г8 (Савремени руски језик, основне студије), Интеркултурална прагматика (мастер студије), Корпусна лингвистика у оквиру русистичких истраживања (мастер студије) и Кохерентност текста у дискурсивној анализи (докторске студије).

 

Детаљнију биобиблиографију погледати овде: биобиблиографијаEnglish version can be found HERE.