На Одсеку Руски језик и књижевност Катедре за славистику Филолошког факултета у Београду дипломирала је 1996. године. Почетком 1998. изабрана је за асистента-приправника за предмет Руска књижевност на Катедри за славистику у Београду. Магистарски рад на тему Служба успењу преподобног Сергија Радоњешког. Историја настанка, књижевноуметничке вредности и трајање дела одбранила је 2005. године на Филолошком факултету у Београду и исте године била унапређена у звање асистента за Руску књижевност. Докторску дисертацију под називом Изворна књижевна дела Кијевске Русије у српскословенској рукописној традицији одбранила је 2013, и исте године изабрана за доцента за предмет Руска књижевност.
Предмет посебних интересовања и истраживања су руско-српске средњовековне књижевне и културне везе и историја српске и руске медиевистике. др Снежана Јелeсијевић – БИБЛИОГРАФИЈА