Историјат

Године 1845. на српском Лицеју, од којег је настао Београдски универзитет, основана је Катедра за филологију словенску као једна од првих његових катедара. Она је претходила катедри за славистику, катедри за српски језик и катедри за српску књижевност на данашњем Филолошком факултету Универзитета у Београду, које су у међувремену неколико пута мењале називе.

Године 1878. донета је одлука о установљењу Катедре за руски језик и књижевност на Великој школи. Та катедра је касније прерасла у Катедру за источне и западне словенске језике, која је 1963. добила назив Одсек за славистику, а 1990. назив Катедра за славистику, како се зове и данас.

Катедра за славистику је главна славистичка научно-наставна институција у Србији, једна је од најстаријих и највећих катедара на Филолошком факултету, и једна од највећих славистичких катедара уопште. На Катедри за славистику данас постоје (редом оснивања) следеће студијске групе:

Leave a Reply