Добродошли на интернет презентацију Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима!

Високошколска настава српске књижевности почела је у Србији 1851. године када је на предлог Алексе Вукомановића основана „редовна катедра за историју народа и књижества српског“. Након више од једног и по века ова институција може да се подичи многима од готово стотинак професора који су на њој предавали и предају, и да се поноси још већим бројем међу неколико хиљада студената који су на њој стекли академско образовање.

Данас се на Катедри, како то и њено име каже, проучава и студира историја целокупне српске књижевности, историја свих јужнословенских књижевности, затим културна историја српског народа и методика наставе књижевности. Велики број студената спрема се првенствено за професоре у основним и средњим школама, али и за различита друга занимања. Ова презентација представља наставне програме који се на Катедри проучавају, све облике нашег рада, људе који тај посао обављају … а пружа и многе друге информације како о студијама, тако и о ономе што представља њихов предмет.

Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима издаје два часописа: Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима и Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор.

Добродошли у свет студија српске књижевности!