кабинет 45впредмет: Народна књижевност
консултације:

др Немања Радуловић

ванредни професор

кабинет

мастер Љиљана Дукић

библиотекар

dljilja.sd@gmail.com

кабинет

мастер Боривој Везмар

библиотекар

borivojvezmar@gmail.com

кабинет

Борисав Милошевић

библиотекар

boram@fil.bg.ac.rs