кабинет 45д

др Љиљана Бајић

редовни професор у пензији

ica.bajic@gmail.com

кабинет 45

мастер Љиљана Дукић

библиотекар

dljilja.sd@gmail.com

кабинет 45

мастер Боривој Везмар

библиотекар

borivojvezmar@gmail.com

кабинет 45

Борисав Милошевић

библиотекар

boram@fil.bg.ac.rs