Драгана Вукићевић (рођ. Чорбић) рођена 1967. у Краљеву где је завршила основну и средњу школу. Филолошки факултет у Београду, Групу југословенске књижевности и општа књижевност уписала је 1985. а дипломирала 1990. (смерови – наставнички и редакторско-лекторски). Била је стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка и стипендиста Министарства за развој науке и технологије. Магистрирала је 7. фебруара 1997. на тему Поетика приповедања у српској реалистичкој критици. Радила је у ОШ „Ослободиоци Београда”, Геодетској техничкој школи у Београду, ОШ „Јово Курсула” и Гимназији у Краљеву. Изабрана је 11. 11. 1999. а распоређена 27. 4. 2000. у звање и на радно место асистента за предмет Српска књижевност 18. и 19. века Филолошког факултета у Београду. Докторирала је 18. октобра 2005. са тезом Српска реалистичка приповетка и фолклорна традиција, ментор: проф. др Душан Иванић. Унапређена у доцента на седници одржаној 13. јуна 2006. Изабрана за ванредног професора 21. 06. 2011, а за редовног 22.06.2016. Предаје Српску књижевност 18. и 19. века, Поетику српског реализма, Генезу прозих облика у новој српској књижевности, као и изборне предмете Књижевност и етнологија и Историја читања, а на докторским студијама предмет Књижевност и еротологија. Учествовала на многобројним научним (домаћим и међународним) научним скуповима; гл. уредник Доситејевог врта, годишњака Задужбине Доситеј Обрадовић (2013-2015) и један од уредника Годишњака Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима (од 2007), као и Књижевне историје (2015-2017). Била члан многих комисија за одбрану дипломских, магистарских и докторских радова. Учествовала у следећим пројектима:

  1. Семантика и техника приповедања 2002-2005 (тип пројекта: домаћи фундаментални; руководилац пројекта: проф. др Душан Иванић)
  2. Лексикон српског реализма 2006-2010 (тип пројекта: домаћи фундаментални, руководилац пројекта: проф. др Душан Иванић))
  3. Учествовала у Изради новог програма српског језика и књижевности у основним школама (програм за пети разред). – Београд: Министарство просвете (домаћи стратешки, 2006)
  4. Поетика српског реализма (тип пројекта: домаћи фундаментални, руководилац пројекта: проф. др Душан Иванић, 2011)

др Драгана Вукићевић – БИБЛИОГРАФИЈА