Ирена Плаовић рођена је 4. новембра 1992. године у Београду. Завршила је Филолошку гимназију у Београду (смер за италијански језик) као носилац Вукове дипломе и ученик генерације. Српску књижевност и језик са компаратистиком на Филолошком факултету у Београду уписала је 2011. а завршила 2015. године, одбранивши дипломски рад „Слaткаjа и вешти и име“ – реторичка природа Слова о светом кнезу Лазару непознатог Раваничанина, пред комисијом коју су чиниле проф. др Зорица Витић и проф. др Ирена Шпадијер (ментор), са оценом 10. За овај рад додељена јој је прва Бранкова награда Матице српске за 2014/15 годину. Мастер студије уписала је 2015. године, а мастер рад Слово о светом кнезу Лазару непознатог Раваничанина у српскословенској рукописној традицији одбранила је октобра 2016 (комисија проф. др Зорица Витић, проф. др Ирена Шпадијер, ментор) са оценом 10. Укупна просечна оцена током студија била је 9,72 (основне студије 9,44; мастер студије 10,00).

Учествовала је на студентским међународним и регионалним конференцијама: ,,Савремена компаратистика у региону: реконтекстуализација“ у Београду 2014; ,,Јучер, данас, сутра – славистика“ у Загребу 2015; ,,Први светски рат и књижевност“ у Вишеграду (Андрићград) 2015. и на ,,Осмом научном скупу младих филолога Србије“ у Крагујевцу 2017. Радила је у два наврата као професор на замени у Филолошкој гимназији у Београду, где је предавала књижевност и реторику. Коаутор је ,,Приручника за наставу књижевности за четврти разред гимназија и средњих стручних школа“ издавачке куће Нови Логос. Учествовала је у припреми изложбе ,,Свет српске рукописне књиге (XII – XVII век)“ која је поводом 23. међународног конгреса византијских студија организована у Галерији Српске академије наука и уметности у августу и септембру 2016. године, а обављала је и стручно вођење кроз изложбу. Докторске студије српске књижевности уписала је 2016. године. Говори италијански и енглески језик.