Рођена 1960. г. у Подгорици. Дипломирала на Групи за југословенске и општу књижевност (1983) на Филолошком факултету у Београду, на ком је магистрирала и докторирала. Од 1988. до 2001. године радила је у Археографском одељењу Народне библиотеке Србије, а од 2001. запослена је на Филолошком факултету, на Катедри за српску књижевност с јужнословенским књижевностима (предмети Средњовековна књижевност и Поетика средњовековне књижевности). Бави се историјом и поетиком средњовековне књижевности, проучавањем и издавањем извора.

Изабрани је члан Амброзијанске академије наука (Academia Ambrosiana у Милану), једне од најстаријих европских академија (осн. 1609).

Сарадник на научним пројектима Филозофског Факултета у Београду (2001-2013), Византолошког института САНУ (2001-2010) и Балканолошког института САНУ (од 2013), као и на међународним научним пројектима ¬¬Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts, Austrian Science and Research Liaison Office (ASO, 2007-2008) и European Network on Archival Cooperation, International Centre for Archival Research, Vienna, Austria, (2010-2015).

Члан је Библијске комисије Међународног славистичког комитета, Српског комитета за византологију, Старословенског одбора САНУ, Хиландарског одбора САНУ и Комисије Српске православне цркве за проучавање и опис српских рукописа у иностранству.

Била је секретар редакције часописа „Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор“ и члан редакције часописа „Стари српски архив“ и „Књижевна историја“. Члан је редакције „Иницијала“. Учествовала је на више међународних конгреса и научних скупова.

За изузетан допринос проучавању српске књижевности 2015. године добила је награду „Златна српска књижевност“, која се на Филолошком факултету додељује из Фонда Александар Арнаутовић.

e-mail: i.spadijer@gmail.comдр Ирена Шпадијер – БИБЛИОГРАФИЈА