Рођена 1960. г. у Подгорици. Дипломирала на Групи за југословенске и општу књижевност (1983) на Филолошком факултету у Београду, на ком је магистрирала (1992) и докторирала (2009). Од 1988. до 2001. године радила је у Археографском одељењу Народне библиотеке Србије, а од 2001. запослена је на Филолошком факултету, на Катедри за српску књижевност с јужнословенским књижевностима (предмети Средњовековна књижевност и Поетика средњовековне књижевности). Бави се историјом и поетиком средњовековне књижевности, проучавањем и издавањем извора.

Сарадник на научним пројектима Филозофског Факултета у Београду (2001-2013), Византолошког института САНУ (2001-2010) и Балканолошког института САНУ (од 2013), као и на међународним научним пројектима ¬¬Slovo: Towards a Digital Library of South Slavic Manuscripts, Austrian Science and Research Liaison Office (ASO, 2007-2008) и European Network on Archival Cooperation, International Centre for Archival Research, Vienna, Austria, (2010-2015). Била је члан редакције часописа „Стари српски архив“ од оснивања до 2012. године. Члан је редакције часописа „Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор“ и „Иницијал“. Учествовала је на више међународних конгреса и научних скупова. Члан је Библијске комисије Међународног славистичког комитета и Српског комитета за византологију.

e-mail: i.spadijer@gmail.com

др Ирена Шпадијер – БИБЛИОГРАФИЈА